JABŁONNA/CHOTOMÓW. Odzyskajmy ośrodek zdrowia w Chotomowie

2017-11-08 6:55:26

Razem z mieszkańcami Chotomowa kontynuujemy działania zmierzające do rozszerzenia dostępności świadczeń zdrowotnych w Chotomowie, w tamtejszym ośrodku zdrowia

Osiem tysięcy mieszkańców Chotomowa, w tym moja rodzina, korzysta głównie z usług zakładów medycznych zlokalizowanych w Legionowie, Jabłonnie i Chotomowie. Zamierzonym przeze mnie celem działań i marzeniem mieszkańców jest skrócenie drogi pacjenta do lekarza. Drugim priorytetem jest poprawa jakości leczenia, poprzez rozszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych w ośrodku w Chotomowie.

Nieustające kłopoty

Przychodnie w Jabłonnie i Chotomowie leczące naszych mieszkańców nieustająco borykają się z problemem braku środków. Problemem jest także to, że lekarze przyjmujący pacjentów tylko przez 2-3 godz. nie mogą skutecznie leczyć, bo nie znają całej historii choroby. Dodam, że wiele danych o pacjentach „wyparowało” podczas awarii systemu komputerowego. Tłumaczy się nam, że powodem nie najlepszego funkcjonowania ośrodka zdrowia jest brak pieniędzy. Należy jednak pamiętać, że do tej sytuacji przyczyniły się wysokie nagrody ok. 200 tys. zł, jakie odchodzący dyrektor rozdał pracownikom ośrodka.

Skończyć z marnotrawstwem

Także obecnie robi się niewiele, aby te pieniądze, które są, nie były marnotrawione. Pełniąca obowiązki dyrektora, pani Magdalena Lorenc, na początku swoich rządów miała w kasie 500 tys. zł na plusie. Jakiś czas temu okazało się, że suma ta stopniał już do 100 tys. zł i to na minusie. Niewątpliwie powodem tego są także wydatki, ale nie na leczenie pacjentów, a na kancelarię prawną, której zadaniem jest pomoc w utrzymaniu się pani dyrektor na zajmowanym stanowisku. Tymczasem pieniądze te przydałyby się na zakup nowego sprzętu oraz rozszerzenie zakresu usług. Wtedy można by liczyć na wzrost liczby pacjentów, a co za tym idzie na poprawę kondycji placówki.

Większa dostępność

Brak środków i niedofinansowanie ma wpływ na jakość leczenia. Dlatego pacjenci wybierają inne placówki niż ośrodki zdrowia w Jabłonnie i Chotomowie. Chcemy to zmienić, chcemy aby poprawiła się jakość świadczonych usług oraz dostępność do lekarzy, między innymi poprzez rozszerzenie godzin przyjęć. Myślimy też o zakupie nowego sprzętu, ściągnięciu specjalistów oraz wprowadzeniu skutecznych metod zarządzania placówką. Warto również zastanowić się nad pozyskaniem nowych lokali na działalność ośrodka w Chotomowie. Byłoby to możliwe gdyby z piętra budynku zniknęli lokatorzy. Jesteśmy zdeterminowani w swoich działaniach i wierzymy że uda się nam je skutecznie przeprowadzić, oczekują tego mieszkańcy i pacjenci. Jako Pełnomocnik Wojewody w Społecznej Radzie Zdrowia i Sołtys Dąbrowy Chotomowskiej skorzystam ze wszystkich przyznanych mi uprawnień, aby poprawić stan lokalnej służby zdrowia.

Radomir Czauderna
Pełnomocnik PIS
Gminy Jabłonna
i Sołtys Dąbrowy Chotomowskiej

Komentarze

1 komentarz

  1. odgrzewany mielony kotlet bez mięsa z konia odpowiedz

    na terenie osrodka zdrowia w Chotomowie jest taki garaz bllaszany i tam mozna zorganizowac gabinet całodobowej pomocy psychologicznej dla potrzebujacych i manipulantów partyjnym, którym wyrazznie mówimy N I E !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *