Jak uzyskać dotację na ochronę praw własności intelektualnej?

2016-12-05 9:46:17

Każda firma dążąca do biznesowego sukcesu nie może stać w miejscu. Musi się rozwijać, między innymi poprzez wprowadzanie nowych produktów / usług lub dążenie do ich ulepszania. Pomagają w tym rozwiązania procesowe, licencje czy patenty. Dzięki dotacjom unijnym można pozyskać środki niezbędne do pokrycia wydatków.

 

Patenty czy wzory użytkowe dają szansę na rozwój przedsiębiorstwa poprzez osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jednak koszty oraz procedury administracyjne skutecznie zniechęcają do ochrony praw własności intelektualnej. Nie oznacza to jednak, że brak funduszy zamyka jej drogę do rozwoju. Wystarczy ubiegać się o dotację unijną. Warto bowiem wiedzieć, że środki przeznaczone na lata 2014-2020 dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorstwom, które chcą wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swój biznes. Rozwiązania, których podstawą jest uzyskanie praw własności intelektualnej.

Małe firmy mają największy problem z ochroną patentów

Praktyka pokazuje, że to niewielkie firmy stanowią źródło ciekawych innowacji. Problem w tym, że najczęściej nie posiadają wolnych środków, by w sposób właściwy zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej. Nierzadko zdarza się więc, że ktoś inny czerpie z tego korzyści, a właściwa firma nie odnosi sukcesu.

Mając świadomość tego, jak duży potencjał technologiczny tkwi w tych najmniejszych przedsiębiorstwach, w ramach dotacji na lata 2014-2020 można ubiegać się o fundusze przeznaczone na ochronę praw własności intelektualnej. Takie dotacje są szansą dla firmy, które inwestują w nowe rozwiązania technologiczne bazujące na stworzonych przez siebie wzorach użytkowych i nieopatentowanych jeszcze pomysłach.

Dotacje z przeznaczeniem na ochronę praw własności intelektualnej

Jak wynika z informacji zawartych m.in. na stronie http://www.ideabank.pl/fundusze-europejskie-dotacje-unijne-dla-firm, istnieje kilka programów pozwalających uzyskać dofinansowanie na ochronę praw własności intelektualnej.

  • Działanie 1.5 Bon na patent – dotacja przeznaczona dla projektów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (np. medycyna i zdrowie, biogospodarka, informatyka i automatyka). Maksymalna wysokość to 70% wartości inwestycji.
  • POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – dotacja dedykowana projektom związanym z uzyskaniem i realizacją ochrony prawa własności przemysłowej oraz rejestracją patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych. Kwota dotacji nie przekracza 50% wartości inwestycji.
  • Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – dotacja dedykowana projektom wzorniczym z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu, przygotowanie strategii wzorniczej. Maksymalna kwota dotacji to nie więcej niż 85% wartości inwestycji.

Warto mieć świadomość, że wysokość przyznanej dotacji zależy od kilku czynników, między innymi: typu wsparcia, źródła wsparcia oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *