JAKIE OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄ NA PRACODAWCACH W CZASIE UPAŁÓW?

2019-06-17 8:00:13
Upały stały się naszą codziennością w całym kraju. Temperatura powietrza przekracza 30 stopni Celsjusza, a praca w takich warunkach staje się, delikatnie mówiąc, mało komfortowa. Osoby cierpiące na choroby układu krążenia nie mówią już o dyskomforcie, a o zagrożeniu dla zdrowia, szczególnie przy pracach fizycznych. Dowiedz się jakie obowiązki ma pracodawca wobec swoich pracowników w czasie upałów!

 

Obowiązek zapewnienia wody do picia

Kiedy temperatura powietrza w pomieszczeniu pracy przekracza 28 stopni Celsjusza pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę do picia w nieograniczonej ilości. Przepisy BHP wskazują także, że woda należy się również pracownikom wykonującym prace na zewnątrz w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza. Ponadto pracodawca powinien dokonań przeglądu instalacji wentylacyjnej oraz posiadać stosowne dokumenty potwierdzające powyższy fakt. Żadne jednak przepisy – ani bezpieczeństwa i higieny pracy, ani budowlane – nie narzucają obowiązku zapewnienia klimatyzacji w pomieszczeniach pracy.

W jakiej najwyższej temperaturze może pracować pracownik?

Przepisy BHP nie regulują kwestii najwyższych temperatur w pracy. Nie został wyznaczony żaden limit temperaturowy powyżej którego pracownik mógłby odmówić pracy. Owszem słyszy się nierzadko w telewizji, że szkoły czy urzędy wstrzymały funkcjonowanie, jednak jest to wewnętrzna decyzja każdej firmy czy instytucji i nie ma podstawy prawnej zmuszającej pracodawcę do takiego działania.

Pracownik cierpiący na choroby układu krążenia, a praca w upale

Logicznym jest, iż takie osoby powinny mieć albo skrócony czas pracy, albo zapewnioną lżejszą pracę zamiast ciężkiej fizycznej, albo zostać w ogóle zwolnione z obowiązku wykonywania pracy na czas upałów. Pamiętać należy, że kwestiami zdrowia pracowników oraz ich dopuszczenia do pracy ze względu na stan zdrowia zajmuje się medycyna pracy, a nie pracodawca. Każda firma w Polsce powinna mieć podpisaną umowę z placówką medycyny pracy, która bada pracowników przed dopuszczeniem do pracy pod kątem ich możliwości wykonywania pracy w różnych warunkach. Medycyna pracy pełni także funkcję doradczą w zakresie ochrony zdrowia pracowników. Tylko lekarz medycyny pracy może wydawać zalecenia pracodawcy w zakresie ograniczeń dla pracowników, a tym samym pracodawca nie musi stosować się do zaleceń lekarzy innych specjalności niemających nic wspólnego z firmą.

Paweł Sereda
Główny Specjalista ds. BHP
SAFETY Service – Krakowskie Centrum BHP

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *