Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt – program korzyści rusza 1 lutego

2022-01-28 2:03:37

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt – to duże ułatwienia, ulgi i preferencje. To również poprawa warunków życia mieszkańców naszej gminy, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, a dzięki pakietowi zniżek, łatwiejszy i tańszy dostęp do obiektów sportowych czy zajęć rekreacyjnych i kulturalnych. Wnioski można składać od początku lutego!

Program „Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt” został przyjęty przez Radę Gminy Nieporęt w listopadzie 2021 r. Ma on przede wszystkim służyć naszym mieszkańcom poprzez udostępnienie ulg, zniżek, preferencji. Na Karcie Mieszkańca Gminy Nieporęt dostępne będą:
– Nieporęcka Karta Komunikacyjna
– Nieporęcka Karta Rodziny 3+
– Karta Biblioteczna Gminy Nieporęt

Dzięki Karcie Mieszkańca, osoby uprawnione będą korzystać z ulgi :
– w opłatach za korzystanie z gminnej pływalni Aquapark „Fala” w Stanisławowie Pierwszym
– w opłatach za korzystanie z zajęć i imprez organizowanych i finansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
– komunikacyjnej w transporcie publicznym
– w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
– zwolnienia z opłat za parkowanie na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt Pilawa

Karta Mieszkańca to także duże ułatwienie w dostępie do usług i programów finansowanych z budżetu gminy. Wszędzie tam, gdzie do tej pory trzeba było pokazywać zeznanie podatkowe PIT, by móc skorzystać z programów gminnych, teraz wystarczy jak okażemy Kartę Mieszkańca. Chodzi na przykład o programy zdrowotne, rehabilitacyjne realizowane w Centrum Medycznym Nieporęt. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych również nie będziemy musieli okazywać już potwierdzenia dokonania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wystarczy mieć przy sobie Kartę Mieszkańca.

To jednak nie wszystko. Gmina Nieporęt będzie współpracować z partnerami, którzy przystąpią do programu, na podstawie stosownego porozumienia i będą oferować dla posiadaczy karty ulgi, zniżki, zwolnienia, preferencje na swoje usługi i towary. To, co do tej pory dostępne było tylko dla posiadaczy „Karty Rodzina 3+”, będzie teraz dostępne dla wszystkich posiadaczy „Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt”. Chodzi na przykład o zniżki w restauracjach, miejscach rekreacji, a nawet w sklepach!

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt jest:

– dokumentem imiennym z nadrukowanym zdjęciem jej posiadacza

 

– wydawana bezpłatnie na 2 lata z pewnymi wyjątkami
– na wniosek rodzica/opiekuna prawnego wydawana dziecku
– wydawana w formie plastikowej karty zbliżeniowej

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt dla kogo?

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Nieporęt, którzy:

– rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, bez względu na to czy osiągają dochód

– rozliczają w Gminie Nieporęt podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

– pomimo miejsca zamieszkania na terenie Gminy Nieporęt, na podstawie przepisów odrębnych mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym według innej niż miejsce zamieszkania właściwości
– nie mają obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na podstawie odrębnych przepisów

– są niepracującymi małżonkami osób uprawnionych

– są dziećmi osób uprawnionych do ukończenia 25. roku życia – o ile pozostają uczniami lub studentami

– są dziećmi osób uprawnionych i legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna

Warunkiem korzystania z przysługujących ulg, zniżek, zwolnień i preferencji jest terminowe uiszczanie na rzecz Gminy Nieporęt należnych podatków i opłat oraz niezaleganie z należnościami przysługującymi gminnym jednostkom organizacyjnym.

Jak wnioskować o przyznanie
Karty Mieszańca Gminy Nieporęt?

Wniosek o przyznanie Karty Mieszańca Gminy Nieporęt można złożyć:
– w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt
– w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt – Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt; osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Gminy Nieporęt lub w wersji edytowalnej (do wydrukowania) na stronie internetowej urzędu www.nieporet.pl

Co należy dołączyć do wniosku
o przyznanie Karty Mieszańca Gminy Nieporęt?

– zdjęcie wnioskodawcy oraz zdjęcia członków rodziny, dla których wnioskuje o kartę. Powinno być one wykonane na jednolitym, jasnym tle i obejmować całą głowę bez nakrycia głowy i przyciemnianych okularów. Jeśli wniosek będzie składany w formie papierowej, nie trzeba mieć ze sobą zdjęcia. Fotografię będzie można wykonać bezpłatnie na miejscu w Urzędzie Gminy Nieporęt.

– kopię dokumentów w zależności od statusu wnioskującego, potwierdzających prawo do ubiegania się o przyznanie Karty Mieszańca Gminy Nieporęt tj.: kopia pierwszej strony PIT, legitymacja szkolna, studencka, zgłoszenie aktualizacyjne ZAP3 i inne
Szczegółowy wykaz niezbędnych dokumentów koniecznych przy składaniu wniosku znajduje się w regulaminie znajdującym się na stronie www.nieporet.pl w zakładce Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt.

Przedsiębiorco! Przyłącz się do
Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt!

Zapraszamy przedsiębiorców z gminy Nieporęt do przystąpienia do programu Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt. To dzięki niej mieszkańcy gminy uzyskają zniżki, rabaty i udogodnienia oferowane przez partnerów programu.
Poprzez przyłączenie się do karty mieszkańca dany przedsiębiorca będzie mógł wprowadzać różnego rodzaje udogodnienia dla swoich klientów takie jak: rabaty, zniżki, promocje, a także promować swoją działalność.

Dlaczego warto zostać Partnerem?

Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt to:
● zwiększone zainteresowanie ofertą wśród lokalnych klientów
● promocja przedsiębiorcy poprzez gminne kanały informacyjne
● wprowadzanie różnego rodzaju udogodnień dla swoich klientów

Przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do programu Karty Mieszkańca Gminy Nieporęt serdecznie zachęcamy do wypełnienia Deklaracji Partnera programu Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt i zawarcia pisemnego porozumienia z Gminą Nieporęt. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Nieporęt oraz na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce Karta Mieszkańca Gminy Nieporęt.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *