Kolejne 105 mln zł na walkę z koronawirusem od Samorządu Mazowsza

2020-12-08 3:37:48

fot. arch. UMWM

Mazowsze zwiększyło pulę środków na walkę z COVID-19 o 105 mln zł, z czego 90 mln zł z UE. Pozwoli to na zakup dodatkowego sprzętu dla szpitali. Do tej pory na pomoc mazowieckim medykom samorząd Mazowsza przekazał już ponad 255 mln zł. Od początku pandemii tylko do placówek z subregionu warszawskiego wschodniego trafił sprzęt i środki ochrony osobistej za ponad 9,8 mln zł.

Potrzeby szpitali są ciągle bardzo duże, podkreśla marszałek Adam Struzik. Dlatego wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o przyznanie kolejnych środków na walkę z koronawirusem. Udało się. Dodatkowe 105 mln zł przeznaczymy na kolejne zakupy dla mazowieckich szpitali, w tym przede wszystkim sprzęt ratujący zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza – mówi marszałek.

Największy projekt unijny!

Dzięki uruchomionemu projektowi unijnemu do 75 placówek medycznych z Mazowsza trafiają niezbędne urządzenia, wyposażenie i środki ochrony osobistej. W szpitalach trwają także prace remontowo-budowlane. Mazowsze już w marcu, jako jedno z pierwszych województw uruchomiło unijne środki na walkę z koronawirusem, zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Do tej pory to aż 255 mln zł wsparcia na sprzęt i wyposażenie mazowieckich szpitali. Uruchamiamy właśnie kolejne 105 mln zł na walkę z epidemią. Chcemy przeznaczyć je w pierwszej kolejności na zakup sprzętu ratującego życie, w tym przede wszystkim do tlenoterapii. Na bieżąco zbieramy zapotrzebowanie od partnerów projektu – dodaje. To obecnie największy realizowany na Mazowszu projekt unijny. Jego wartość, po zwiększeniu o kolejne 105 mln zł, wyniesie 360 mln zł. Do tej pory dzięki wsparciu zakupiono ponad 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia oraz ponad 17 mln sztuk środków ochrony osobistej.

Wsparcie dla placówek medycznych z subregionu warszawskiego wschodniego

Dzięki środkom unijnym w wysokości 255 mln zł do 75 szpitali i stacji pogotowia ratunkowego z Mazowsza trafił niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory do placówek z subregionu warszawskiego wschodniego trafiło już 104 sztuki aparatury medycznej, 276 sztuk wyposażenia oraz 675 tys. sztuk środków ochrony osobistej i 19 000 litrów płynów do dezynfekcji. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył do tej pory 9,8 mln zł.

Jednym z partnerów projektu jest szpital powiatowy w Wołominie. Dyrektor placówki Grzegorz Krycki podkreśla jak dużym wsparcie w dobie pandemii są dodatkowe środki – Możliwość pozyskania dodatkowych środków, w tym funduszy unijnych, jest ogromnym wsparciem również dla naszej placówki. Takie zasoby pomogą szpitalowi w zakupie niezbędnych materiałów i sprzętów medycznych, które pozwolą doposażyć placówkę i zapewnić pacjentom opiekę medyczną na jeszcze wyższym poziomie – dodaje Grzegorz Krycki, dyrektor Naczelny Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Od początku trwania pandemii placówki z subregionu warszawskiego wschodniego otrzymały:

  • Szpital Płucny w Otwocku: 287 sztuk sprzętu specjalistycznego i wyposażenia, 293,3 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 200 litrów płynów do dezynfekcji. Dodatkowo w szpitalu przeprowadzane są prace remontowo-budowlane – 6,8 mln zł;

  • Szpital w Wołominie: 8 sztuk sprzętu specjalistycznego i wyposażenia, 85 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 3 600 litrów płynów do dezynfekcji – 781 tys. zł;
  • Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku: 115 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 2 100 litrów płynów do dezynfekcji – 469 tys. zł;

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku: 50 sztuk wyposażenia, 69 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 3 000 litrów płynu do dezynfekcji – 342 tys. zł;

  • Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim: 21 sztuk specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, 87,2 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 3 800 litrów płynów do dezynfekcji – 1,1 mln zł;

  • Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawy 1920 r. w Radzyminie: 14 sztuk wyposażenia, 25,6 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 300 litrów płynów do dezynfekcji – 116,5 tys. zł.

Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku oraz Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ponadto planowany jest zakup tomografu komputerowego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 360 mln zł, z tego 314,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *