KOMUNIKACJA. Nowe karty dla niepełnosprawnych

2015-07-03 11:07:21

30 czerwca karty parkingowe osób niepełnosprawnych starego wzoru straciły ważność. Od środy 1 lipca pozostawianie pojazdu na miejscach dla niepełnosprawnych wymaga posiadania nowego dokumentu. Bez niego grozi nam mandat w wysokości 800 zł

Urząd Miasta Legionowo informuje, że od 1 lipca 2014 r. kartę parkingową może otrzymać:

– osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,

– osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

– osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

W orzeczeniu o niepełnosprawności w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności karta może być wydana jedynie w przypadku kiedy przyczyną niepełnosprawności są: choroby narządu wzroku, upośledzenie narządu ruchu lub choroba neurologiczna.

Nowe dokomenty parkingowe są imienne i ważne nie więcej niż 5 lat. Karta może być wydawana także placówkom, które posiadają samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością (na 3 lata). Organem wydającym karty parkingowe jest przewodniczący powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Dokumenty są ewidencjonowane w bazie danych, która jest częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Za wydanie karty pobierana jest opłata w wysokości 21 zł.

Jakie dokumenty będą potrzebne do wyrobienia karty?

Do otrzymania karty parkingowej potrzebne będą:

  • wniosek o wydanie karty parkingowej,
  • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
  • składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień – wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Po otrzymaniu karty można parkować na tzw. kopertach, a także ignorować znaki: „zakaz wjazdu” oraz „zakaz postoju”. Za korzystanie z tych miejsc bez ważnej karty grozi mandat w wysokości 800 zł i 5 punktów karnych. Kara za nieuprawnione korzystanie z karty parkingowej wynosi 2 tys. złotych.

UM Legionowo, niepełnosprawni.pl

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *