Facebook


KRAJ. Bank może zablokować Twoje konto!

2016-11-22 4:03:53

Już tylko do 1 grudnia 2016 r. mamy czas na złożenie oświadczenia FATCA. Jeśli tego nie uczynimy, to instytucje finansowe zobowiązane są zablokować nam konta w bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych i domach maklerskich.

FATCA to amerykańska regulacja, na mocy której obywatele USA zostali zobligowani do zgłaszania informacji o swoich rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe poza granicami Stanów Zjednoczonych. Ma ona na celu ściganie podatników ukrywających swoje dochody przed fiskusem, czyli w praktyce służy do uszczelnienia systemu podatkowego. W październiku 2014 roku polski rząd podpisał umowę z rządem USA „w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA”. Na mocy tej umowy, instytucje finansowe działające w Polsce muszą zebrać od swoich klientów oświadczenie na temat tego, czy nie są oni przypadkiem obywatelami USA.

Na szczęście problem dotyczy w największym stopniu tych osób, które zakładały konta w instytucjach finansowych pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. i mają depozyty przekraczające 50 tys. USD. Ci, którzy zakładali konto po 1 grudnia 2015 r. prawdopodobnie podpisywali już oświadczenie FATCA przy zawieraniu umowy z bankiem, ubezpieczycielem, biurem maklerskim lub TFI. Lepiej to jednak sprawdzić. Także w przypadku klientów, którzy otwierali swoje konta wcześniej – przed 30 czerwca 2014 r. Stawka jest bardzo wysoka. Jeśli instytucja finansowa uzna, że powinniście złożyć takie oświadczenie, a tego nie uczynicie, to po 1 grudnia 2016 r. będzie musiała zablokować Wam dostęp do konta. Co więcej przekaże Wasze dane do organów podatkowych w USA w celu weryfikacji, czy przypadkiem nie unikacie opodatkowania w Stanach Zjednoczonych. I to nawet wtedy, gdy w USA nigdy nie byliście i nie zarobiliście tam ani dolara.

JR

Fot. pixabay

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *