LEGIONOWSKI. Ku rozwadze radnym

2018-11-18 10:00:34

W odbiorze społecznym jest przekonanie (ma to wpływ na frekwencję wyborczą), że jedna władza kontroluje drugą władzę.


Komisja Rewizyjna w jednostkach samorządowych (radach gmin) jest ustawową komisją stałą. Do zakresu jej obowiązków należą zadania kontrolne, polegające na kontrolowaniu działań władz i komórek organizacyjnych danej jednostki samorządu.
Obecnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w naszych jednostkach samorządowych z zasady jest przedstawiciel koalicji rządzącej. Koalicja taka ma zazwyczaj także większość w składzie komisji. Aby to zmienić konieczna jest zmiana w statutach gmin i powiatu.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej powinien być przedstawiciel największego klubu radnych, który nie ma swojego przedstawiciela w zarządzie gmin czy powiatu. Taki zapis w statutach będzie świadczył o dojrzałej demokracji w naszych samorządach i transparentnym działaniu władz.
Należy podjąć stosowne działania, ponieważ jest to istotne dla rozwoju naszej lokalnej demokracji i oczekiwań mieszkańców naszego powiatu. Stanisław Gołąbek

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *