KULTURA. Co się roi w Legionowie, czyli biblioteczny projekt ekologiczny

2021-03-21 6:37:53

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie po raz drugi otrzymała grant Funduszu Naturalnej Energii na projekt ekologiczny. W zeszłym roku, dzięki dotacji Funduszu, w Poczytalni powstała Biblioteka Roślin. W tym roku na XI edycję konkursu wpłynęło aż 221 projektów o dofinansowanie

W tegorocznym projekcie bibliotekarze zwrócili uwagę na bioróżnorodność Legionowa, czyli bogactwo gatunków zwierząt i roślin żyjących w mieście. – Tym razem chcemy podkreślić, że rośliny i dzięki zwierzęta w mieście, to nie nasi lokatorzy, a sąsiedzi. Chcemy opowiadać o ich bogactwie w mieście oraz dostarczać najnowszą wiedzę, dotyczącą wspólnego funkcjonowania w mieście – mówi Karolina Błaszczak-Modzelewska, zastępca dyrektora biblioteki i współautorka projektu. – Obecnie, kiedy liczba inicjatyw ekologicznych jest tak duża, trzeba zwracać uwagę na ich jakość – np. domki dla ptaków, jeży muszą być bezpieczne (przygotowane z naturalnych materiałów) i funkcjonalne (zbudowane tak, by dawać ciepło i chronić przed drapieżnikami). Podobnie jest z dokarmianiem ptaków – nie zawsze nasza pomoc i dobre intencje będą miały dobre skutki – dodaje. Skąd pomysł na taki projekt? Legionowo rozwija się bardzo dynamicznie, od lat jest miastem z największą gęstością zaludnienia. Odbija się to na środowisku naturalnym, więc także na nas samych. Dzięki podjętym działaniom bibliotekarze chcą zainspirować legionowian do wspólnego wprowadzenia zmian w życiu codziennym.
Biblioteka zaprosiła do współpracy m.in. Hannę Niewiadomską, legionowską poetkę, która napisze 10 wierszyków o bioróżnorodności w Legionowie, które nagrane także w postaci audiobooków zostaną rozesłane do przedszkoli i szkół podstawowych. Ogłoszony zostanie też konkurs dla dzieci, w którym organizatorzy poproszą o zilustrowanie powstałych tekstów. W wybranych klasach szkół podstawowych, przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których młodzież pozna możliwości ochrony różnorodności biologicznej we własnym otoczeniu. Powstanie też strona internetowa, na której zaproponowane zostaną proste działania na rzecz ochrony środowiska, a także praktyczne porady i wskazówki ekologów.
– Chcemy pokazywać, że dzięki prostym działaniom, które nie wymagają wielkiego wysiłku, możemy dużo zmienić. Np. jeśli kupujemy rośliny – wybierzmy te miododajne, gdy kosimy trawę – zaczynajmy od środka, aby małe zwierzęta miały szansę przemieścić się na brzeg działki. Jeśli tylko mamy taką możliwość – warto zostawić część działki niezagospodarowaną i posiać na niej tzw. kwietną łąkę – opowiada Ewa Kobylińska, bibliotekarka i współautorka projektu. Przy pomocy przyjaznych grafik biblioteka będzie zwracać uwagę na skład miejskiej biocenozy: według danych ekspertów, składa się ona tylko w 30 proc. z gatunków rodzimych. Wskaże także które z roślin to ekspansywne gatunki obce (nawłocie, rdest ostrokończysty) i dlaczego należy ograniczać ich rozrost na rzecz gatunków rodzimych
Dodatkowo powstaną 4 ogrody wertykalne na paletach, a w czasie warsztatów w plenerze uczestnicy zbudują 30 domków dla jeży i 20 hoteli dla pszczół. Planowane są także przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Legionowie działania na osiedlach, które mają pokazać różnorodność osiedlowej flory. Podczas pikniku, podsumowującego projekt, odbędzie się m. in. czytanie wierszy Hanny Niewiadomskiej, a także wystawa prac konkursowych i warsztaty rodzinne.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami".

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *