KULTURA. Międzynarodowy Festiwal Poetycki PARS POETRY 2021

2021-07-15 8:30:45

W dniach 21 – 24 czerwca 2021 r. w Słowacji odbywał się kolejny, czwarty już Międzynarodowy Festiwal Poetycki PARS POETRY 2021

Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Internetowych Autorów PARS ARTEM w Bratysławie. Prezes Stowarzyszenia Ondrej Kalamár i dyrektor sekcji wydawniczej Zuzana Kuglerowá – poeci, członkowie Związku Pisarzy Słowackich, Centrum PEN i Akademii Słowiańskiej – byli także moderatorami spotkań w Bratysławie i na zamku w Smolenicach. W festiwalu uczestniczyli autorzy ze Słowacji, Czech, Mołdawii i Polski. Reprezentanci Polski to Anna Czachorowska ( poezja) i Isa Conar – piosenkarka, która wystąpiła z mini recitalem średniowiecznych pieśni sakralnych. Przedstawiła też stworzone przez siebie, zaaranżowane na gitarę klasyczną, własne kompozycje do oryginalnych tekstów średniowiecznych a także polskiego renesansu.

W dniu 21 czerwca o godzinie 16.30 rozpoczął się wieczór poetycko-muzyczny gości zagranicznych. Spotkanie odbyło się w Pałacu Zichego w Bratysławie.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazów Mirki Sujovej-Boleslawskiej. Jeszcze tego samego dnia uczestnicy festiwalu zostali przetransportowani do zamku w Smolenicach. O godzinie 20.00 odbył się wieczór mołdawski. Wystąpili poeci i jednocześnie wykładowcy uniwersytetów w Kiszyniowie: Margareta Curtescu, Grigore Chiper i Nicolae Spataru. W drugim dniu zaproszeni goście zwiedzili Muzeum Ceramiki w Modrze. Ceramika z Modry – to przede wszystkim ikona i ponadczasowa klasyka oraz synonim ceramiki narodowej. Po południu odbyło się czesko –polskie spotkanie, w którym udział wzięła Anna Czachorowska, Lydia Romanska, Michaela Orsi. Spotkanie moderowała Zuzka Kuglerowa. Muzyczną oprawę zapewniła wyjątkowa piosenkarka Isa Conar. Następnie odbył się chrzest książki „Terra Incognita” Janki Biskupcovej. Matkami chrzestnymi zostały Anna Czachorowska (Polska) i Margareta Curtescu (Mołdawia). Wieczorem odbyła się dyskusja panelowa na temat „Literatura kontra polityka”, której moderatorem był Ondrej Kalamar. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Słowacji, Czech, Mołdawii i Polski. W trzecim dniu odbyło się seminarium poświęcone twórczości dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z udziałem znanej słowackiej pisarki Toni Revajowej. Po południu spotkanie poświęcone poezji i prozie słowackich autorów oraz chrzest książki „Impresie” Marka Sopko. Moderatorem był Goran Lenco. Oprawa muzyczna w wykonaniu niezwykle temperamentnej Beaty Kuracinowej. Po południu Galaprogram, podczas którego odbył się chrzest antologii „Trzynastu mężczyzn, dwanaście kobiet”, do której okładkę zaprojektowała Anka Drevicka. Wystawa jej obrazów na zamku smolenickium uświetniła wszystkie dni festiwalu.

Następnie zaprezentowano twórczość finalistów Konkursu Literackiego Pars Artem 2021. Oprawę muzyczną zapewnili znakomici muzycy Roman Buhovecky i Jojo Mores. Czwartego dnia odbyła się prezentacja poezji zagranicznej (Czechy, Mołdawia, Polska), a następnie prezentacja poezji słowackiej, członków Pars Artem. Festiwal zakończono czytaniem poezji pod dachem nieba przed zamkiem. Wszystkie dni festiwalu, mimo wielości spotkań i dyskusji były bardzo przyjazne. Panowała serdeczna atmosfera, pełna miłości do słowiańskiej poezji.

Anna Czachorowska – GBP Jabłonna

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *