ŁAJSKI. Gazownia odmawia podłączenia gazu

2018-12-04 7:25:46

Od blisko 7 lat mieszkańcy ul. Wierzbowej w Łajskach walczą z Polską Spółką Gazownictwa o przyłącze gazowe do ich domów. Niestety bezskutecznie


Jakiś czas temu do redakcji tygodnika dotarła informacja o problemach mieszkańców ul. Wierzbowej w Łajskach. Od blisko 7 lat mieszkańcy próbują bezskutecznie przyłączyć się do sieci gazociągowej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG)

Nie ma gazociągu

Z pisma jakie do nas dotarło wynika, że winnemu takiego stanu rzeczy jest brak rury gazowej na ul. Wierzbowej. Zaś powodem braku infrastruktury jest współwłasność drogi. Mieszkańcy od wielu lat powtarzają, że są skłonni użyczyć grunt aby gazociąg powstał.

Jednego chcą podłączyć

Na początku tego roku mieszkańcy ponownie wystąpili do PSG o wydanie warunków przyłączenia oraz możliwość podpisania umowy. W odpowiedzi można przeczytać, że przyłączenie nie jest możliwe ze względów technicznych. Inaczej sprawa ma się w stosunku tylko do jednego mieszkańca ul. Wierzbowej, któremu spółka chce podłączyć gaz. Z nim spółka podpisała umowę, zaś innym mieszkańcom wytoczono postępowanie administracyjne dot. wykorzystania ich drogi.

Nabierają wody w usta

Z rozmowy z Ewą Biszoff z Polskiej Spółki Gazownictwa dowiedzieliśmy się, że spółka oczekuje na pozwolenie na budowę oraz dokumentację projektową. Ostateczny termin do którego gazociąg powinien powstać to marzec 2019 r. Jeżeli do tej pory infrastruktura nie powstanie umowa z mieszkańcem zostanie rozwiązana a mieszkańcy będą mogli ponownie wystąpić do spółki o budowę infrastruktury. Pomimo pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi dlaczego spółka nie chce podpisać umowy z pozostałymi mieszańcami ul. Wierzbowej. Spółka zapewniła nas, że taki obrót sprawy nie jest związany ze złą wolą spółki a jedynie brakiem porozumienia wśród mieszkańców.

QK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *