Facebook


LEGIONOWO. 100 medali na 100-lecie nadania nazwy Legionowo [Część II]

2019-12-21 2:54:31

Uhonorowani w kategorii: działalność społeczna (wybór)


Tadeusz Szulc
Radny miejski z najdłuższym stażem. Szczególnie interesują go problemy związane ze sportem. Uczestniczy w działalności klubów sportowych, ale także w innych dziedzinach działalności społecznej.

Roman Biskupski

Roman Biskupski
Dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Doskonały organizator zmobilizował setki mieszkańców w dojrzałym wieku do wyjścia z domów aby uczyć się języków obcych, obsługi komputera. Ci wszyscy ludzie zostali przywróceni społeczeństwu. Jego działalność wykracza daleko poza nasze miasto czy powiat legionowski.

Wojciech Kowalczyk
Wojtek Kowalczyk ma 30 lat, od urodzenia jest mieszkańcem Legionowa. Od dziecka zmaga się z ciężką chorobą SMA-rdzeniowy zanik mięśni. Pomimo choroby, która uniemożliwia Wojtkowi poruszanie się o własnych siłach, jest on jednym z popularniejszych aktywistów działających na rzecz osób niepełnosprawnych miasta Legionowo, a jego walka o refundację leku Nusinersen dla wszystkich chorych na SMA pod hasłem „Tak dla terapii SMA w Polsce” osiągnęło skale krajową. Wojtek Kowalczyk jest głównym pomysłodawcą akcji społecznej Manekin Challange Tak dla Terapii na SMA w Polsce 16.06.2018r.-które odbyły się podczas dni Legionowa. Pierwsza z akcji Manekin Challenge odbyła się w grudniu 2016r. – jak mówi Wojciech, była po to by opowiedzieć światu, że osoby zmagające się z SMA większość życia spędzają nieruchomo. Akcja ta przyczyniła się do szerzenia wiedzy o leczeniu SMA. Funkcjonowanie Wojtka niewątpliwie jest zależne od jego stanu zdrowia. Mieszkańcy miasta mieli okazje poznać go osobiście podczas wielu akcji i uroczystości. Wojtek jest osobą niepełnosprawnym ale jest również prawdziwym liderem społecznym i wolontariuszem. Jak twierdzi ograniczenia są tylko w głowie, a wystarczy tylko pomysł, proste rozwiązanie, by zmienić swoje życie lub życie innych ludzi. Jego pierwszym sukcesem było doprowadzenie do wybudowania rampy do szkoły podstawowej nr.3 w 2001 roku. Wojtek zwraca uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, jest autorem wielu pism mających na celu dostosowanie infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami między innymi na basenie „wodne piaski”, Targowisku Miejskim, oraz przejściach dla pieszych przez ulice, tak aby osobom poruszających się na wózkach zapewnić większy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wojtek od niedawna działa jako pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo WziS, jest bardzo zaangażowany w swoją pracę, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach z życia miasta, a także promuje je w kraju i za granicą.

Ks. Tomasz Chciałowski

Ks. prałat Tomasz Chciałowski
Od roku 2006 jest proboszczem Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie, a do roku 2008 prezesem działającego przy parafii Legionowskiego Stowarzyszenia „Amicus”, prowadzącego m.in. warsztat terapii zajęciowej św.Rity, który zapewnia osobom niepełnosprawnym rehabilitację społeczną i zawodową, czy klub seniora 60+ z dziennym pobytem dla osób starszych. Przez lata dzięki staraniom księdza proboszcza udało się wznieść nową świątynię, odrestaurować plebanię, utworzyć boisko sportowe ze sztuczną murawą, utworzyć teren parkowy z fontannami wokół kościoła, zorganizować kawiarnię parafialną, a także zapewnić wiele miejsc parkingowych przy kościele. W roku 2018 ks. Tomasz Chciałowski został mianowany kapelanem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Należy podkreślić patriotyczną postawę księdza prałata. To na terenie przykościelnym stoi pomnik Legionowskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Kombatantom II wojny światowej ksiądz Tomasz zawsze okazuje wielki szacunek, chętnie bierze udział w patriotycznych uroczystościach, jest otwarty na wszelkie inicjatywy i potrzeby kombatanckiego środowiska. Jesteśmy przekonani, że właśnie tacy duchowni wrażliwi na ludzkie potrzeby, budują pozytywne kulturalne relacje międzyludzkie, co w dzisiejszym zalewie hejtu i okazywania drugim pogardy jest nie do przecenienia. Przyznanie ks. Tomaszowi Chciałowskiemu medalu 100-lecia nazwy Legionowo, byłoby naszym zdaniem w pełni uzasadnione.

Andrzej Bochacz
Pan Andrzej Bochacz jest wybitnym artystom sztuki witrażu i mozaiki. Jego autorskie dzieła sztuki zdobią miasto, powiat i wiele innych miejsc w Polsce. Jest lokalnym patriotą z wielką pasją społecznikowską. Jest człowiekiem honoru, prawnym i szlachetnym. Poświęca się dla innych. Służy bezinteresowną pomocą potrzebującym. Potrafi zarazić swoimi pasjami młodych ludzi. Zawsze pogodny i uśmiechnięty. Jest autorem projektu „Kraina Witraży” w ramach którego w przestrzeni miejskiej Legionowa i powiatu legionowskiego instalowane są witraże oraz organizowane imprezy kulturalne, które prezentują właśnie ten rodzaj sztuki. Celem projektu są działania promocyjne, ale wiele spośród nich wspiera i chroni polskie dziedzictwo narodowe. Innowacyjność Krainy Witraży polega na tyn, że nie ingeruje ona w żadne z dotychczasowych działań budowania wizerunku powiatu i miasta. Tworzy ona nową ideę. Dodatkowym walorem przedsięwzięcia jest możliwość integrowania przedsiębiorców oraz lokalnych instytucji a także grup społecznych takich jak uczniowie szkół seniorzy do wspólnych działań. Aktualne Krainę Witraży tworzą następujące projekty i inicjatywy: Okruchy Czasu, Symbole miasta, Historia Godła Polskiego oraz Polska Aleja. W ramach tego projektu artysta organizuje imprezy kulturalno-rozrywkowe, wystawy. Prowadzi dedykowany serwis internetowy www.krainawitrazy.com. W kościele garnizonowym p.w.Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Legionowie przy ul.J. Piłsudzkiego 5 artysta zamontował cykl witraży. Historia Godła Polskiego. Jego witraże i mniejsze formy witrażowe zdobią nasze miasto i jego okolice. Działa w wielu dziedzinach naszego miasta i szeroko poza nimi. Prowadzi efektywną działalność gospodarczą jest właścicielem dwóch pracowni witrażowych Legionowska Pracownia Witraży i Mozaiki 12u.pl oraz Pracownia Witraży i Mozaiki easyArt. Jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona.

Jerzy Jastrzębski
Pan Jerzy Jastrzębski od ponad 20 lat współpracuje z władzami samorządowymi. Jego społeczna działalność integruje, aktywizuje społeczność lokalną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych. Za działalność na rzecz dzieci w tym niepełnosprawnych został odznaczony odznaką TPD, wyróżniony przez starostę Legionowskiego Roberta Wróbla i Dyrektora Powiatowego Centrum Integracji Społecznej tytułem Pracownik Odpowiedzialny Społecznie 2018 za inicjowanie wielu działań i ich organizację na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych nie tylko na terenie naszego powiatu. Jest przewodniczącym Społecznej rady ds. osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Legionowskiego oraz inicjatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń społecznych i kulturalnych w naszym mieście i powiecie legionowskim. Pełni funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Jest pomysłodawcą i organizatorem powiatowego projektu dni osób niepełnosprawnych, współpracuje z zespołem Szkół i Przedszkoli Milenium, PCPR Legionowo, MOK Legionowo, PIK Legionowo, Muzeum Historyczne, PFRON, Urząd Miasta Legionowo, i z wieloma innymi organizacjami i instytucjami pozarządowymi w celu działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Współpracuje z mediami nie tylko lokalnymi ale i krajowymi PR Radio dla ciebie, Radio HOBBY, TVP3. Współpracuje ze szkołami i teatrami: Nikt mnie nie chce, Rampa, Kamienica, Kwadrat. Od 8 lat jest inicjatorem i współorganizatorem imprez o charakterze powiatowym i międzypowiatowym, krajowym, Jest autorem ponad 400 publikacji na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym mieście jak i powiecie, współautorem publikacji „Powiatowy zespół szkół i placówek specjalnych ul. Jaggielońska69 w Legionowie – Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”. Organizuje międzyszkolne warsztaty fotograficzne „Powiat Legionowski widziany oczami osób niepełnosprawnych” Wspólnie z Fundacją „Promień Słońca” oraz zespołem Szkół Zawodowych nr 38 w Warszawie oraz zajęcia fotograficzne w ramach realizacji projektu międzynarodowego na platformie e-twinning we współpracy z grupą zawodowych fotografów „Migawki”.Na zajęcia które prowadzi Pan Jerzy systematycznie zapraszani są artyści: rzeźby, witrażu, fotografii, mozaiki, co uatrakcyjnia i zwiększa efektywność procesu kształcenia.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *