LEGIONOWO. 1,5 nowej karetki dla Legionowa!

2021-04-15 4:15:44

Wojewoda dofinansował ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID kolejne 3 dodatkowe Zespoły Ratownictwa Medycznego. Są to lokalizacje w: Legionowie (jeden dobowy i jeden dwunastogodzinny) oraz w Grójcu (jeden dwunastogodzinny)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki podpisał w tym zakresie umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej „Legionowo” oraz Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID uruchomiono dotychczas łącznie 12 dodatkowych ZRM na Mazowszu

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz czas pracy zespołów ratownictwa medycznego od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu przekazania pacjenta do szpitala. Ponadto, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego, wraz z zespołem, monitoruje 24 godziny na dobę sytuację w ratownictwie medycznym. We wszelkich trudnych przypadkach podejmuje interwencję i wspomaga pracę zespołów ratownictwa medycznego.

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat w województwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego wzrosła ze 187 do 202, z czego 80 Zespołów Ratownictwa Medycznego zlokalizowanych jest w Warszawie. Łączna liczba ZRM (uruchomionych również dzięki środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID) to 214, w tym 85 zlokalizowane w rejonie operacyjny 14/01 Warszawa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *