LEGIONOWO. 170 tys. zadłużenia – gdzie były władze miasta?

2018-07-28 6:05:35

Pod koniec kwietnia br. rozwiązano umowę z najemcą restauracji w ratuszu. Zaległości w płatnościach, a tym samym zadłużenie lokalu, powstawały od niemal roku. Tym nie mniej odpowiedzialny za gospodarowanie miejskimi nieruchomościami zastępca prezydenta Marek Pawlak twierdzi, że nikt nie jest winny i bezpodstawne są sugestie o niedopełnieniu obowiązków przez urzędników


Z dniem 12 kwietnia br. została rozwiązana umowa z byłym już najemcą lokalu gastronomicznego na parterze legionowskiego ratusza. Powodem rozwiązania umowy było zadłużenie. W trakcie kwietniowej sesji, na której radni podejmowali decyzję o ogłoszeniu przetargu na dzierżawę ww. lokalu okazało się, że zadłużenie byłego dzierżawcy względem miasta, z tytułu opłat za czynsz (8,1 tys. zł/mięsięcznie netto) wynosi ponad 106 tys. zł. A więc czynsz nie był płacony niemal od roku.

Pytania bez odpowiedzi

Na czerwcowej sesji Radny Andrzej Kalinowski, próbował ponownie dopytać wiceprezydenta o wysokość zaległości wynikających z braku opłat za czynsz oraz media w lokalu znajdującym się na parterze legionowskiego Ratusza. Niestety wiceprezydent nie umiał odpowiedzieć na zadane mu pytanie. W związku z tym na początku lipca br. Radny Kalinowski złożył interpelację, w której zadał pytania dotyczące wysokości zadłużenia i jego windykacji oraz osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązków i pozwolenie na tak wysokie zadłużenie względem gminy.

Pycha czy głupota?

Z odpowiedzi na interpelację radnego dowiedzieliśmy się, że kwota zadłużenia za same media wynosi prawie 62 tys. zł. Zgodnie z naszymi obliczeniami, łączna kwota zadłużenia (czynsz + media) to już prawie 170 tys. zł. Z odpowiedzi można również wyczytać, że Urząd nie jest zobowiązany do pokrywania zobowiązań najemcy z tytułu dostawy mediów, bo stroną umowy jest Gmina Legionowo. A więc kwotę 62 tys. powinna od właściciela restauracji wyegzekwować Gmina Miejska Legionowo czyli ogół mieszkańców zamieszkujących na jej terytorium, a nie legionowski Ratusz.

Winnych brak?

Z umowy najmu lokalu w ratuszu, podpisanej przez zastępcę prezydenta, wynika że już 2-miesięczne opóźnienie w zapłacie czynszu lub opłat za świadczenia dodatkowe, stanowi podstawę rozwiązania umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Tymczasem do wypowiedzenia pomimo istnienia takich opóźnień doszło dopiero prawie po roku. Jednak na pytanie radnego o wskazanie osób odpowiedzialnych za narażenie miasta na straty finansowe, zastępca prezydenta stwierdził, że sugestie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników są całkowicie bezpodstawne i nieuzasadnione.

Obowiązki wiceprezydenta

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej miasta wynika, że w chwili objęcia stanowiska wiceprezydenta, Marek Pawlak miał nadzorować merytorycznie m.in.: Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Komunalnej, a także sprawować nadzór w zakresie zabezpieczania potrzeb miasta nad spółkami PWK i PEC oraz nadzór w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym nad spółką KZB. A to oznacza, że za dopuszczenie do ww. sytuacji odpowiada właśnie wiceprezydent Pawlak.

QK

Komentarze

5 komentarzy

 1. AGNIESZKA odpowiedz

  Niestety jest to ewidentne zaniedbanie obowiąków przez v-ce prezydenta PAWLAKA i powinny być wobec niego wyciągnięte konsekwencje służbowe. Jest jeszcze drugie dno tej sprawy, bo nigdy w takickh przypadkach nie ma pewności, że się uda od dużnika wyegzekwować zaległą kwotę pieniędzy. Może ogłosić upadłośc konsumencką i po temacie. Dlatego w tego typu umowach stosuje się dwumiesieczny okres, po którym umowa może zostać rozwiazana bez wypowiedzenia, jeżeli najemca nie wywiązuje się z opłat.

 2. Tadeusz odpowiedz

  Nie umiał odpowiedzieć ma zadane mu pytania. Bo nic nie wiedział. Wszyscy pracownicy w Urzedzie wiedzą, że Pan
  Zastępca Prezydenta Oawlak nie interesuje się pracą on porostu lubi nic nie robić.

 3. eko odpowiedz

  teraz będą czepiać się Pawlaka…..już Smogorzewski to za mało…kpina

  1. Ewa odpowiedz

   Cala trojka ma za uszami i jest do wykopania.

  2. Daro odpowiedz

   Łudzisz się jeszcze że ktoś nabierze się na takie posty ????….kpina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *