LEGIONOWO. 21 mln zł odszkodowań za drogi

2015-07-15 8:30:16

W dniu 1 stycznia 1999 roku właściciele prywatnych działek, które były zajęte i użytkowane jako drogi publiczne, utracili ich własność. Z mocy ustawy stały się one własnością gmin, powiatów lub Skarbu Państwa. Osobom pozbawionym działek lub ich części przysługują odszkodowania.

Jednak zawiła procedura oraz dezinformacja prowadzona przez niektórych urzędników spowodowały, że wiele osób do dziś nie otrzymało należnego odszkodowania. Inni natomiast zostali ich w ogóle pozbawieni, ponieważ nie poinformowano ich zarówno o możliwości złożenia wniosku jak i o obowiązujących terminach. W Legionowie za działki, które przeszły na własność Gminy Legionowo, od 2009 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 339 decyzjach na łączną kwotę 21 mln 784 tys. 745 zł. W 2014 roku wydano 56 decyzji i wypłacono odszkodowania w wysokości 2 mln 774 tys. zł. Natomiast  w 2015 roku do końca czerwca, wydano  26 decyzji i wypłacono odszkodowania w wysokości  1 mln 11 tys. zł. Jednocześnie na opóźnienie wypłat miały wpływ odwołania prezydenta miasta od decyzji ustalających odszkodowania. Aż w 164 przypadkach prezydent skorzystał do tej pory z tego uprawnienia i zaskarżył decyzje starosty legionowskiego. 99 decyzje ustalające odszkodowania, wydane przez wojewodę mazowieckiego jako organ II instancji, zostały zaskarżone przez prezydenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Natomiast 60 wyroków WSA zostało zaskarżonych przez prezydenta miasta do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ML

 

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *