LEGIONOWO. 24,4 mln zł wypłacono mieszkańcom

2017-06-19 5:10:07

Od 2009 r. Gmina Legionowo wypłaciła mieszkańcom 395 odszkodowań na łączną kwotę 24,4 mln zł, za prywatne działki zajęte pod drogi publiczne


W związku z reformą administracji publicznej, w dniu 1 stycznia 1999 r. fragmenty prywatnych działek, które były zajęte pod drogi publiczne, przeszły na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Byłym właścicielom tych działek przysługiwały odszkodowania, o ile złożyli odpowiedni wniosek oraz przedłożyli wymagane dokumenty.

Nieliczni otrzymali wypłatę

Mieszkańcy złożyli ok. 1200 wniosków o odszkodowania, jednak skomplikowana procedura oraz działania władz Legionowa spowodowały, że tylko nieliczni doczekali się wypłaty odszkodowań. Władze Legionowa składały odwołania od wszystkich decyzji starosty legionowskiego nakazujących ich wypłatę, a nawet skierowały wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Możliwość wypłaty odszkodowań istniała od 2001 r., jednak na skutek tych działań, pierwsze odszkodowanie wypłacono dopiero w 2009 r. Do tej pory wypłacono mieszkańcom 395 odszkodowań na łączną kwotę 24,4 mln zł. Ponadto połowa osób otrzymała niższe odszkodowania niż te, które ustalił starosta w swoich decyzjach
Płacili mniej niż się należałoPrezydent reprezentujący Gminę Legionowo wnosił odwołania od 179 decyzji starosty legionowskiego. W pozostałych przypadkach udało mu się „przekonać” uprawnione osoby aby zrzekły się części ustalonego w decyzji odszkodowania, a wtedy on nie będzie się odwoływać od decyzji Starosty Legionowskiego. W ten sposób ok. 200 osób osób otrzymało odszkodowania nieco szybciej, ale za to w niższej wysokości. Zgodność z prawem takiego postępowania może budzić uzasadnione wątpliwości.

Sprawy odszkodowawcze nadal trwają

W 113 przypadkach Prezydent wnosił także skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne decyzje Wojewody Mazowieckiego, a w 60 przypadkach wnosił skargi kasacyjne od wyroków WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlatego wiele spraw nadal się toczy. w 2016 r. wypłacono odszkodowania tylko na podstawie 30 decyzji na kwotę ok. 1 mln zł. Natomiast w 2017, do końca kwietnia, wypłacono 7 odszkodowań na łączną kwotę 290 tys. zł. Toczą się również sprawy o wypłatę odsetek za opóźnienie wypłaty odszkodowań, ponieważ urząd wypłacał odszkodowania często w niewłaściwej wysokości.

ML

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *