Facebook


LEGIONOWO. 80 tys. EURO na strategię senioralną?

2022-09-02 4:02:10

Rada Miasta ma podjąć uchwałę o przyjęciu „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”. Przygotowanie strategii kosztowało ok. 370 tys. zł, czyli ponad 7,5 tys. zł za stronę. Dlatego radni opozycji będą pytać o szczegóły


Strategię przygotowało Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z dotacji finansowanych w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, przyjęcie przez Radę Miasta Legionowo strategii działań miasta na rzecz seniorów 60+ oraz jej realizacja ma na celu stworzenie miasta przyjaznego seniorom. Prowadzić do tego celu ma: udzielane seniorom wsparcia, ich aktywizacja i wykorzystanie drzemiącego w tej grupie społecznej potencjału, jak również opieka nad nimi.

Środki na realizację Strategii

Jak dowiedzieli się radni podczas obrad komisji, Stowarzyszenie „Nadzieja” pozyskało na stworzenie tej strategii 80 tys. EUR, czyli po obecnym kursie ok. 379 tys. zł. Poprzednio Stowarzyszenie uzyskało podobną dotację w 2015 r. na opracowanie strategii, która była realizowana w latach 2015-2020. Strategia ta ma być realizowana przez samorząd, organizacje pozarządowe i inne jednostki w zależności od środków finansowych posiadanych przez Gminę Miejską Legionowo, jednostki realizujące program oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Nic więc dziwnego, że opozycyjni radni chcieli się dowiedzieć, ile do realizacji strategii trzeba będzie dołożyć z budżetu miasta. Ale tu nie usłyszeli konkretów.

Na co poszły pieniądze?

Strategia to dokument liczący około 50 stron. Jednak zdaniem radnych Dariusza Petryki oraz Mirosława Grabowskiego, nie zawiera on żadnych informacji, których nie posiadali już wcześniej. Za to zawiera on wiele ogólników. Dlatego uważają, że wydatkowanie na opracowanie strategii ponad 370 tys. zł, to niepotrzebna rozrzutność. Wychodzi bowiem, że każda strona tej strategii musiała kosztować ponad 7500 zł. Ich zdaniem, tak duże środki można przecież wykorzystać na bezpośrednią pomoc seniorom. A opracować taki dokument powinni miejscy urzędnicy, w ramach swoich obowiązków. Z tego też powodu, w trakcie obrad komisji, starali się uzyskać informacje: na co wydatkowano całość przyznanej dotacji. Jasnej odpowiedzi jednak nie uzyskali.

Trudne pytania

Dlatego radni postanowili skierować pytania do prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja” o szczegółową specyfikację wydatków. Zapytali m.in. czy środki przyznane w ramach dotacji zostały wydatkowane tylko na opracowanie dokumentu strategii senioralnej, czy też na inne cele, kto i za jakie usługi otrzymał z tych środków wynagrodzenie oraz jaka kwota została jeszcze do wydatkowania? Nie wiadomo czy radni otrzymają odpowiedź na swoje pytania jeszcze przed sesją wyznaczoną na wtorek 30 sierpnia, kiedy strategia senioralna ma być przyjęta do realizacji.
Do sprawy będziemy wracać.

Karol Krawczyk

Komentarze

1 komentarz

  1. Krzysztof odpowiedz

    Pana ze zdjęcia kojarzy przynajmniej część legionowskich Seniorów. Niestety, wcale nie pozytywnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *