LEGIONOWO. 98% bonifikaty jeszcze nie dla wszystkich

2019-03-23 2:33:00

Przyjęta przez Radę Miasta uchwała, ustalająca warunki udzielenia mieszkańcom 98% bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności nie może zostać w pełni zrealizowana. Legionowski magistrat zwleka z doręczeniem zaświadczeń umożliwiających przekształcenie mieszkańcom 8 bloków na osiedlu Jagiellońska

Podczas sesji Rady Miasta Legionowo w grudniu 2018 r., radni pracowali nad uchwałą dotyczącą bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zostało 8 nieruchomości

Pierwotnie bonifikata miała ustalona być na 50%. Po wprowadzeniu autopoprawki została ustalona na 98%. Z informacji Urzędu Miasta wynika, iż do chwili obecnej zrealizowano około 95% wniosków dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla gruntów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie. Pozostało 8 nieruchomości znajdujących się na Osiedlu Jagiellońska. Są to tylko działki pod budynkami nr: 20, 22, 28, 35, 36, 44, 48 oraz 50. Jednocześnie zrealizowano około 90% przekształceń dla działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi (pozostało 60 nieruchomości) na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

SMLW nadal czeka

W 2019 r. Gmina Miejska Legionowo, realizując ustawę z dni 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewiduje wydanie około 100 zaświadczeń dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (zasoby SMLW, wspólnoty oraz zasoby komunalne) jak i budynkami jednorodzinnymi. Zarząd Spółdzielni poinformował, że podjął działania zamierzające do uzyskania zaświadczeń w Urzędzie Miasta Legionowo potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu dla wymienionych wcześniej 8 nieruchomości. W Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się, że nie wiadomo kiedy powyższe zaświadczenia zostaną przekazane SMLW.

Własność za kilkadziesiąt złotych

Dzięki przekształceniu dotychczasowy użytkownik wieczysty, korzystając z 98% bonifikaty, czyli płacąc tylko 2% wartości gruntu, stanie się jego właścicielem. Jednorazowa opłata wynosi tylko kilkadziesiąt złotych. Przykładowo dla mieszkań M-2 jest to 25 zł, dla M-4 jest to 84,06 zł, a dla mieszkań M-5 93,05 zł. Decydujący się na przekształcenie uzyskają więc następujące korzyści:
– staną się właścicielami gruntu, na którym stoi budynek,
– nie będą musieli płacić opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
– nie będą narażeni na podwyżki opłat rocznych spowodowanych ich aktualizacją.

Przekształcenie: możliwość, nie przymus

W ostatnich tygodniach w kilku blokach na osiedlu Jagiellońska pojawiły się ulotki i informujące o obowiązku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Z ich treści wynikało, iż właściciel mieszkania jest zobowiązany do wykupienia gruntu pod blokiem na własność. Rzeczywiście właściciel ma takie prawo, ale nie jest do tego zobligowany.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *