test


LEGIONOWO. Bezdomni na mrozie

2021-02-11 9:00:48

Władze miasta nie widzą potrzeby zorganizowania ogrzewalni. Pomagają bezdomnym w ten sposób, że wywożą ich do Warszawy. Dworzec nie jest miejscem dla nich, ale dla podróżnych…


Podczas obrad miejskiej Komisji Zdrowia rozgorzała dyskusja dotycząca tego, co robić z osobami bezdomnymi podczas mrozów. Przedstawiciele władz miasta dowodzili, że nie można pozwalać im na przebywanie na terenie Centrum Komunikacyjnego, bo przeszkadzają oni podróżnym. Radny Mirosław Grabowski apelował natomiast, aby zorganizować dla nich ogrzewalnię lub przynajmniej ustawić kontener, w którym mogliby się schronić przed mrozem. Nie znalazło to jednak uznania wśród innych członków komisji. A zastępca prezydenta miasta Piotr Zadrożny dowodził, że bezdomni mogliby stanowić zagrożenie sanitarne i epidemiczne. Stwierdził ponadto, że zorganizowanie takiego miejsca noclegowni czy ogrzewalni mogłoby spowodować, że zaczęłyby się w nim pojawiać całe pielgrzymki bezdomnych. Nie tylko z Legionowa, ale także z innych miejscowości, gdy wieści by się rozniosły. Lepiej więc odwozić takie osoby do Warszawy, w której znajdują się takie placówki. Wtórowała mu radna Anna Łaniewska. Podobne stanowisko przedstawiła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w Legionowie Anna Brzezińska, według której nie ma potrzeby organizowania ogrzewalni przy dworcu w Legionowie, który w dodatku jest wizytówką miasta. Przekonywano również, że osoby bezdomne zwykle są wyjątkowo trudne w kontaktach i niezdyscyplinowane. A także często same nie chcą przyjmować oferowanej im pomocy. Według radnego Grabowskiego jest to uciekanie od problemu, a nie udzielanie realnej pomocy, jaka potrzebna jest szczególnie podczas silnych mrozów.

Paweł Szyling

Komentarze

2 komentarze

  1. KaMa odpowiedz

    Legionowscy włodarze niestety nie widzą żadnych problemów w każdym aspekcie życia. Jak słucham wywodów niektórych radnych to odnoszę wrażenie, że w Legionowie mieszka zgraja niezadowolonych mieszkańców, ktorzy nie wiadomo czemu ciągle coś chcą od włodarzy… Ta władza już dawno powinna być zamieciona pod dywan, tak jak zamiata problemy mieszkańców…

  2. Patryk odpowiedz

    To niestety odwieczny problem, który szczególnie widać w dużych miastach. Bezdomni nie chcą korzystać z noclegowni, ale nie są w stanie sami poradzić sobie na takim mrozie. Ludzka tragedia. Niestety trzeba chęci z obu stron, aby ten problem rozwiązać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *