Facebook


LEGIONOWO. Bezpieczna+ w ZSO nr 2

2016-11-24 10:36:02

Rządowy program wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie.

Celem programu była poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy, dbanie o prawidłowe relacje rówieśnicze i rodzinne.

Działania o charakterze profilaktycznym realizowane były w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych i spotkań z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.

clipboard03

Zaplanowane działania opracowano tak, aby każdy uczeń został zapoznany z różnorodnymi zagrożeniami mogącymi go spotkać w szkole i poza nią oraz potrafił skutecznie reagować w sytuacji wystąpienia tych zagrożeń.

Projekt planowanych działań zakładał kompleksową pracę z uczniami podczas zajęć, prowadzonych z udziałem nauczycieli, ekspertów oraz rodziców uczniów, a także instytucji wspierających takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Centrum Szkolenia Policji, Urząd Miasta. Młodzież uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez ratownika medycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto szkoła została doposażona w fantom i deskę ortopedyczną do przenoszenia rannych.

clipboard01

15.11.2016r. odbyła się debata podsumowująca działania realizowane w ramach programu, w której wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Podczas debaty rozstrzygnięto wyniki konkursu wiedzy i konkursu na plakat – „Nie boję się – jestem bezpieczny”.

Realizatorzy projektu nagrodzili każdą klasę słodkim upominkiem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *