LEGIONOWO. Bezprawne działania prezydenta?

2015-07-15 8:09:52

Według opinii prawnej gmina nie może w ogóle budować mieszkań na sprzedaż, bo nie należy to do jej zadań własnych, natomiast Prezydent nie miał uprawnień aby samodzielnie podjąć decyzję w kwestii zmiany celu darowizny działki nr 1/30 na osiedlu Piaski.

W 2004 r. działka nr 1/30 wraz z innymi działkami na osiedlu Piaski została przekazana przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (WAM) Gminie Legionowo jako darowizna. W akcie notarialnym zawarty był jednak warunek, że przekazywane nieruchomości mają być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań własnych Gminy Legionowo.

Wbrew warunkom darowizny

W stosunku do działki nr 1/30 przeznaczenie to zostało dodatkowo sprecyzowane, iż działka ta ma być wykorzystana na infrastrukturę osiedlową. Natomiast w przypadku wykorzystania działek niezgodnie z tym przeznaczeniem przewidziano możliwość odwołania darowizny. Mimo to władze miasta  w 2008 r. postanowiły, na podarowanym terenie, wybudować budynek mieszkalny z usługami w parterze. Ostatecznie jednak w 2010 r. po proteście 16 wspólnot mieszkaniowych, ujawnieniu warunków na jakich przekazano działkę oraz piśmie z Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) w tej sprawie, władze wycofały się z inwestycji.

Zgoda uzyskana w tajemnicy

W styczniu 2015 r. okazało się, że władze miasta ponownie zamierzają postawić budynek mieszkalny na działce 1/30 wykorzystywanej jako boisko oraz parking. Wcześniej jednak, w tajemnicy przed mieszkańcami, Prezydent Miasta Legionowo wystąpił do dyrektora Oddziału Regionalnego WAM o zgodę na budowę budynku mieszkalnego na tej działce. Po wymianie pism i dodatkowych wyjaśnieniach, prezes WAM odstąpił od odwołania darowizny w przypadku wykorzystania działki 1/30 na infrastrukturę osiedlową polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z parkingami, w części z infrastrukturą usługową na potrzeby zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności oraz na modernizację i budowę nowej infrastruktury technicznej, budowę placu zabaw, zieleńce.

Możliwe tylko budownictwo komunalne

Obecnie trzy wspólnoty mieszkaniowe Zegrzyńska 31, Zegrzyńska 37 i Zegrzyńska 55 zawiązały komitet protestacyjny przeciwko budowie bloku mieszkalnego, a tym samym wykorzystaniu ostatniej wolnej działki na osiedlu niezgodnie z prawem tj. w celach komercyjnych. Z opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Komitetu Protestacyjnego Wspólnot Mieszkaniowych wynika, że gmina nie może w ogóle budować mieszkań na sprzedaż. A ok. 40 takich mieszkań władze planują w nowym bloku. Do zadań własnych gminy należy bowiem tylko gminne budownictwo mieszkaniowe, które należy rozumieć jako budownictwo komunalne, mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych biedniejszych  mieszkańców. Natomiast mieszkania z tego zasobu gmina powinna wynajmować tym mieszkańcom na czas nieokreślony, a nie sprzedawać.

Blok to nie infrastruktura

Z opinii  prawnej otrzymanej przez komitet protestacyjny wynika także, iż Prezydent występując o zgodę na budowę budynku mieszkalnego wprowadził w błąd dyrektora OR WAM. Napisał bowiem, że na działce 1/30 chce realizować infrastrukturę osiedlową dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności oraz że przedsięwzięcie to należy do zadań własnych gminy i zostało zaakceptowane przez okolicznych mieszkańców  podczas konsultacji. Tymczasem według przedłożonej opinii, infrastruktura osiedlowa –  “to nic innego jak urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe obsługujące osiedla mieszkaniowe”. A więc budynek mieszkalny nie może być uznany za infrastrukturę osiedlową. Budowa takich obiektów z mieszkaniami na sprzedaż nie może być też uznane za zadanie własne gminy.

Mógł wprowadzić w błąd

Zdaniem przedstawicieli protestujących wspólnot mieszkaniowych, prezydent wprowadził WAM w błąd również informacją, iż budowa budynku mieszkalnego stanowi spełnienie oczekiwań mieszkańców wyrażonych podczas konsultacji społecznych. Ich zdaniem bowiem nikt ich o zdanie nie pytał, a konsultacji z mieszkańcami mimo zapowiedzi nie było. Na końcu opinii prawnej znalazło się także stwierdzenie, iż Prezydent, jako organ wykonawczy gminy, nie mógł samodzielnie, tj. bez zgody Rady Gminy, podjąć decyzji w kwestii zmiany celu darowizny i budowy budynku mieszkalnego na działce nr 1/30 na osiedlu Piaski. Dlatego komitet protestacyjny rozważa możliwość wystąpienia do prezesa WAM w celu cofnięcia wydanej pod wpływem błędu zgody.

mlerman@tio.com.pl

MACIEJ LERMAN

 

 

Podobne artykuły

Komentarze

1 komentarz

  1. Jacek odpowiedz

    Legionowo to nie udzielne ksiestwo Smogorza grabca I Rosiaka brawo wsolnoty ne dają sobie wciskać kitu Romana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *