LEGIONOWO. Budowa wodociągu i kanalizacji dla wojskowych bloków

2022-03-04 8:55:13

Agencja Mienia Wojskowego (AMW) wystąpiła o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu i kanalizacji dla dwóch wojskowych, 5-piętrowych bloków z 60 mieszkaniami


Przypomnijmy. Budynki mają powstać na działce o pow. 2 ha, przylegającej do ulic Piaskowej i Szwajcarskiej na os. Piaski. Nowe mieszkania przeznaczone są dla sił zbrojnych Rzeczpospolitej, nie zostaną sprzedane na rynku komercyjnym. Oba bloki będę liczyły po 5 pięter i po 30 mieszkań. W podziemiu budynków zlokalizowane będą komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne, zaś w kondygnacjach nadziemnych 3 i 4-pokojowe mieszkania. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2023-2024. Obecnie w Urzędzie Miasta Legionowo wszczęto procedurę administracyjną zmierzającą do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla tej inwestycji.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *