LEGIONOWO. Całodobowa opieka medyczna – nie w domu jednorodzinnym ?

2023-02-07 10:30:47

Budynek przy ul. Kozietulskiego 13a, w którym prowadzone jest izolatorium – całodobowa opieka medyczna ma być przywrócony do poprzedniego sposobu użytkowania tj. funkcji budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) z września 2022 r.
Przypomnijmy. W lipcu 2022 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB), po kontroli obiektu, wydał postanowienie o wstrzymaniu użytkowania „izolatorium” w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kozietulskiego 13a.

Zaświadczenie od prezydenta

Na właścicielkę został m.in. nałożony obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni zaświadczenia prezydenta miasta, że zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego jest zgodny ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie we wrześniu 2022 r., zapewne po upływie terminu na przedłożenie zaświadczenia, PINB wydał decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kozietulskiego 13a.

Co się działo w domu jednorodzinnym?

Z informacji naszych czytelników wynika, że w budynku przy ul. Kozietulskiego 13a – domu jednorodzinnym, od co najmniej kilku lat, prowadzona była działalność polegająca na wynajmie pokoi. Miało być to związane z dwoma działającymi w pobliżu zakładami opieki. Później prowadzone było tam, lub jest nadal, izolatorium – całodobowa opieka medyczna. Według naszych czytelników w budynku tym miało przebywać nawet 77 pensjonariuszy. Na uciążliwości wynikające z działalności tych placówek od dłuższego czasu skarżyli się sąsiedzi z najbliższej okolicy.

Zapisy planu miejscowego

W uzasadnieniu postanowienia PINB o wstrzymaniu użytkowania „izolatorium” w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kozietulskiego 13a znalazła się sugestia, iż placówka taka prawdopodobnie nie może działać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący plan nie dopuszcza bowiem na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej prowadzenia działalności w zakresie usług zdrowia. Nic więc dziwnego, że w wydanej we wrześniu 2022 r. decyzji PINB nakazał przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania.

Przepisy o COVID-19?

Decyzja ta została zaskarżona przez właścicieli budynku do Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB). Powoływali się oni, że zmiany sposobu użytkowania dokonali na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. WINB w decyzji z 12 grudnia 2022 r. nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że decyzja PINB nakazująca przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania budynku mieszkalnego była prawidłowa. Jednocześnie przedłużył termin na przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania z 31 października 2022 r. na 31 marca 2023 r. Decyzja WINB jest ostateczna.

Karol Krawczyk

Komentarze

1 komentarz

  1. Agaamakaa odpowiedz

    Przecież izolatoria już dawno zostaly wygaszone decyzją wojewody i nie działają. Dziennikarzyny musicie się zagłębić w temacie a nie na odwal piszecie artykuł jak zwykle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *