LEGIONOWO. Chcą obniżki opłat i wydłużenia czasu pracy żłobka

2021-07-02 7:17:49

Opozycyjni radni: Dariusz Petryka, Mirosław Grabowski i Bogdan Kiełbasiński wystąpili z inicjatywą obniżenia opłat za korzystanie z miejskiego żłobka, a także o uelastycznienie godzin pracy tej placówki, aby rodzice mogli później odbierać dzieci, bez dodatkowych opłat

Radni w swoim projekcie chcą, aby opłaty za opiekę w żłobku nie były uzależnione od minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili opłata wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia czyli 560 zł miesięcznie. Podobnie sytuacja ma się z pozostałymi opłatami czyli wyżywieniem, które wynosi 7% minimalnego wynagrodzenia czyli obecnie 19,60 zł dziennie oraz dodatkowa opłata za nadprogramową opiekę powyżej 10h, która obecnie wynosi 0,5% minimalnego wynagrodzenia czyli 14 zł/ za 1h.

Nowe stawki

W złożonym projekcie uchwały radni chcą, aby miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim wynosiła 400 zł zamiast 560 zł. W przypadku wydłużenia czasu opieki radni chcą ustalić dodatkową opłatę w wysokości 10,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. A także zmniejszyć stawkę na wyżywienie z blisko 20 zł do stawki 14,55 zł.

Niezasadne uzależnienie

Obecna uchwała dot. opieki nad dziećmi w żłobku została uchwalona przeszło 10 lat temu. Zdaniem radnych uzależnienie opłat od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wydaje się być obecnie niezasadne, gdyż w ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost poziomu tego wynagrodzenia spowodowany polityką prospołeczną rządu. W momencie, kiedy przyjmowano uchwałę minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 1.386,00 zł, co przekładało się na opłatę w wysokości 277,20 zł. Przez 11 lat minimalne wynagrodzenie miesięczne wzrosło o ponad 100%, co przełożyło się na taką samą podwyżkę opłat. Na poparcie swojej tezy radni zebrali informację z blisko 90 gmin (miast i wsi).

Pracują głównie w Warszawie

Radni chcą zwrócić także uwagę na fakt, że znacząca część mieszkańców Legionowa pracuje głownie w Warszawie. Co powoduje ogromne trudności z odbiorem dzieci do godz. 17.00. Zdaniem radnych Żłobek Miejski powinien być elastyczny i jak najbardziej otwarty na problemy rodziców. W związku z tym radni zastanawiają się, czy nie udało by się wprowadzić np: darmowych 2 godz. nadprogramowych w miesiącu zwracając uwagę, że praca w korporacjach w Warszawie to często nieplanowane nadgodziny czy też korki na drodze w godz. szczytu.

Żłobek ma gwarantować opiekę

W trakcie sesji radni będą chcieli otrzymać również informację na temat tego ile dzieci nie zostało przyjętych do żłobka. I co jest tego przyczyną. A także rozpocząć dyskusje na temat wprowadzenia Legionowskiego Bonu Żłobkowego, gdzie każdy rodzic otrzymałby np: 500 zł i w zależności od statusu majątkowego mógł wybrać chociaż w jakimś stopniu korzystać z dostępności Miejskiego Żłobka.

Komentarze

1 komentarz

  1. Daro odpowiedz

    Nie chodzi tylko o żłobek, wszystkie publiczne przedszkola, świetlice w szkołach są czynne do godz 17
    Wielu rodziców, w zasadzie chyba większość pracuje nie w Legionowie a Warszawie i ma potworne trudności aby do tej 17 zdążyć
    Prywatne przedszkola, żłobki są dużo bardziej elastyczne i zapewniają opiekę od 6.00-6.30 do 18 wszystkie bez wyjątku bo właściciele prywatnych placówek doskonale znają realia z jakimi stykają się rodzice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *