LEGIONOWO. Chcą uniemożliwić pracę opozycyjnym radnym?

2020-07-09 4:17:19

Radni popierający prezydenta Smogorzewskiego chcą ograniczyć czas wypowiedzi radnym, a także zmniejszyć składy osobowe poszczególnych komisji. Zdaniem radnych opozycji, może to utrudnić pracę dociekliwych radnym oraz ograniczyć im dostęp do informacji


Podczas jednej z ostatnich sesji rady miasta w Legionowie, opozycyjni radni zwracali uwagę przewodniczącemu Ryszardowi Brańskiemu, że łamie on Statut Gminy Legionowo. Brański bez najmniejszego skrępowania odparł im wówczas, że statut ten i tak niedługo się zmieni. Prawdopodobnie miało to, przynajmniej w jego mniemaniu, usprawiedliwiać łamanie przepisów regulujących pracę rady miasta.

Ograniczyć Komisję Rewizyjną

Już wcześniej przewodniczący Ryszard Brański wielokrotnie wyłączał opozycyjnym radnym mikrofon, nie dopuszczał ich do głosu albo ten głos im odbierał. Przeszkadzało mu także, że niektórzy dociekliwi radni wielokrotnie zabierali głos w dyskusji albo po prostu długo mówili. Teraz najwyraźniej większość popierająca prezydenta przeszła od słów do czynów. Komisja statutowa, której przewodniczy radny Mirosław Pachulski, rozpoczęła prace nad zmianami w zapisach statutu, które regulują właśnie działanie rady miasta. Oprócz kilku kosmetycznych zmian, które zostały przez wszystkich pozytywnie przyjęte, pojawiły się również bardzo kontrowersyjne propozycje. Chodzi o zmiany w działaniu Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy opozycyjny radny Andrzej Kalinowski. Zmiany te idą w kierunku ograniczenia jego roli na rzecz członków komisji (radni prezydenta maja w niej większość) oraz przewodniczącego całej rady czyli Ryszarda Brańskiego.

Odebrać radnym głos?

Równie niepokojące są również propozycje, które pojawiły się ostatnio i do końca nie wiadomo kto jest ich autorem. Chodzi w nich o ograniczenie liczby członków poszczególnych komisji, a także o ograniczenie radnym czasu wypowiedzi. Podobno takie zmiany mają być odpowiedzią na postulaty Biura Rady. Wydaje się to cokolwiek dziwne, ponieważ rolą tego biura jest obsługa techniczna radnych oraz pomoc im w wykonywaniu mandatu, a nie ograniczanie im możliwości działania. Dlatego radni opozycji, z którymi rozmawialiśmy uważają, że propozycje te najbardziej odpowiadają sposobowi myślenia, a także będą bardzo na rękę przewodniczącemu Ryszardowi Brańskiemu. Przy okazji przypominają, że ma on zwyczaj nie tylko wyłączania mikrofonów podczas wypowiedzi, ale także komentowania wypowiedzi, które mu się nie podobają, przy jednoczesnym nie dopuszczaniu do głosu innych.
Zobaczymy czy do Statutu Gminy zmiany te zostaną wprowadzone. Tym bardziej, że część z nich może być sprzeczna z zapisami ustawy.

Wojciech Dobrowolski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *