LEGIONOWO. Co dalej z budynkiem z mieszkaniami chronionymi (przed światem)?

2023-03-11 7:27:39

Pomiędzy ulicami: Wysockiego i Norwida, w pobliżu 11-piętrowych bloków nr 44 i 46 Urząd Miasta miał powstać nowy budynek. Zaplanowano w nim 20 mieszkań chronionych dla osób z problemami, którym mają pomagać pracownicy OPS. Okazuje się jednak, ze plany się zmieniły i inwestycja ma zostać zrealizowana na Grudziach…


W 2021 r. Urząd Miasta Legionowo rozpisał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi przy ul. Piotra Wysockiego Następnie we wrześniu 2022 r. Gmina Legionowo wystąpiła o pozwolenie na budowę. Jednakże do dziś pozwolenie nie zostało wydane.

Budynek o charakterze prospołecznym

W budynku zaplanowano powstanie lokali chronionych, a osoby w nich zamieszkujące miały przygotowywać się do samodzielnego życia w społeczeństwie pod okiem pracowników socjalnych. Miała być to pomoc dla ludzi: z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady dla nieletnich oraz cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy. Inwestycję zaplanowano na działce o powierzchni ok. 4 tys. m2, pomiędzy ulicami Wysockiego i Norwida i w pobliżu wieżowców nr 44 i 46. Jak informował Urząd Miasta Legionowo w 2021 r., lokalizacja ta została wybrana ze względu na dobre położenie w okolicy sklepów, urzędów i ośrodków zdrowia. Chwalono się również, że nowy budynek miał zostać sfinansowany nawet w 85% z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Mieszkańcy chcą wiedzieć

Wokół budowy narosło również wiele kontrowersji. W imieniu mieszkańców z pytaniami do urzędu występowali radni Dariusz Petryka oraz Artur Pawłowski. Obawiali się oni, czy przez te inwestycję nie stracą miejsc parkingowych, zielonego terenu oraz placu zabaw dla dzieci. Domagali się udostępnienia pozwolenie na budowę, dokumentacji projektowej, a także chcieli wiedzieć jakie wynagrodzenie będzie przysługiwać spółce KZB Legionowo za zgodę na udostępnienie sąsiednich działek. Radny Petryka wnioskował również o wizualizację inwestycji i wnioski o dofinansowanie złożone do Banku Gospodarstwa Krajowego lub innych instytucji wraz z otrzymanymi odpowiedziami. Mieszkańcy chcieli również zorganizowania w sprawie tej inwestycji spotkania z władzami miasta.

Grom z jasnego nieba

Zwrot w sprawie nastąpił podczas posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Miasta Legionowo, 27 lutego 2023 r. Radni Andrzej Piętka i Ryszard Brański z KO poinformowali radnych oraz mieszkańców, którzy dość licznie przybyli na spotkanie, że budynek z mieszkaniami chronionymi jednak nie powstanie w tym miejscu.
Inwestycja ta ma zostać przeniesiona na teren niedokończonego prywatnego przedszkola, mieszczącego się na skrzyżowaniu ulic Krótkiej i Jasnej na Grudziach. Niedługo ma zostać opublikowane oficjalne potwierdzenie tych doniesień ze strony władz miasta. – Złożyłem wniosek w sprawie udostępnienia aktualnych informacji na temat tej inwestycji, tak aby wszystko było na piśmie – poinformował radny Artur Pawłowski.

Paulina Nowicka

 

Komentarze

1 komentarz

  1. pierre odpowiedz

    tia, w tym opuszczonym budynku na jasnej, on będzie rozwalony gdyż pendolino akurat ma tam trasę 20 metrów obok. Ale budowanie i utrzymanie nie za swoje niczemu nie przeszkadza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *