LEGIONOWO. Co dalej z Willą Kozłówka?

2020-02-05 7:10:36

Zakupiona w 2017 r. przez Miasto Willa Kozłówka wymaga renowacji i zagospodarowania terenu w celu przystosowania go do pełnienia nowych funkcji społecznych. Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zdecydują nad wprowadzeniem dwóch wydatków związanych z tym tematem

Willa Kozłówka to najstarszy legionowski zabytek to nie tylko 240-metrowa willa, ale także 1,5 ha działki. Nieruchomość pochodzi z 1886 roku. Od rodziny Potockich nieruchomość odkupił dyrektor Dyrekcji Kolei Nadwiślańskich Władysław Kozłowski, któremu obiekt zawdzięcza swą nazwę. W czasie okupacji w willi mieściła się jedna z placówek Armii Krajowej. – Willa „Kozłówka” została zakupiona jako niezwykle ważny i cenny zabytek nierozerwalnie związany z historią miasta. Jest ona jednym z najstarszym zabytków na naszym terenie pochodzącym z 1886 r. W tej kwestii stanowi ona swoistego „białego kruka”, podobnie jak wcześniej zakupione i odrestaurowane już kasyno wojskowe, które obecnie służy za filię muzeum – informuje Kamil Stępkowski z Urzędu Miasta Legionowo. – Analogia między obydwoma budynkami nie jest przypadkowa. Zamierzamy przywrócić dawną świetność Willi „Kozłówka” tak jak miało to miejsce z kasynem wojskowym – dodaje. Jednak, aby móc rozpocząć proces remontu, miasto musi wykonać projekty techniczne budynku oraz zagospodarowania terenu wokół niego. Komplet tych dokumentów umożliwi staranie o dofinansowanie unijne lub to na poziomie krajowym. Dlatego na nadchodzącej sesji Rady Miasta Legionowo (29 stycznia) radni zdecydują nad wprowadzeniem dwóch wydatków związanych z tym tematem. Pierwszy z nich to „wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na projekt przebudowy i remontu budynku Willa Kozłówka” a kolejny „wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na zagospodarowanie terenu przy budynku Willa Kozłówka”. Jeszcze w 2018 r. Urząd Miasta określił cele projektu renowacji willi. Zaznaczono, że projekt ma być: stworzenie lepszych warunków do aktywizacji społecznej mieszkańców poprzez zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej, poprawa warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez modernizację miejskiej infrastruktury celem integracji sfer wyłączonych, wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem poprzez zachowanie i odnowę zasobów dziedzictwa kulturowego, ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *