LEGIONOWO. Czy miasto odkupi teren składu węgla?

2023-01-07 4:26:37

Teren przy ul. Kościuszki, na którym miało powstać osiedle mieszkaniowe, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jabłonnie chce odsprzedać miastu za 8 mln złotych


Teren pomiędzy torami kolejowymi a ul. Kościuszki, na którym znajduje się skład węgla znajduje się w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jabłonnie. Już 2-krotnie rada miasta wydawała zgodę, na jego zabudowę, w ramach tzw. specustawy deweloperskiej, która pozwala ominąć zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Władze chciały nowe osiedle

Towarzyszyły temu protesty mieszkańców najbliższej okolicy. Wskazywali oni, że nowe osiedle i kilkuset nowych mieszkańców oraz podobna ilość samochodów doprowadza do paraliżu komunikacyjnego w tej części miasta. Niezadowolenie powodował fakt, że prezydent w 2017 r. obiecywał powstanie w tym miejscu, bardzo potrzebnej, przeprawy przez tory kolejowe. A w przypadku budowy osiedla nie byłoby już na nią miejsca. Projekt ten również dostał negatywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Mimo to, pozytywną decyzję na budowę osiedla składającego się z 7 bloków wydano najpierw Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, a potem deweloperowi – firmie Aria WRC Development.

Za blisko torów

Deweloper nie kupił tego terenu, ponieważ nie uzyskał zgody od kolei na odstępstwa od przepisów, które umożliwiałyby budowę budynków bliżej linii kolejowej. A bez tego, inwestycja byłaby mało opłacalna, bo powstałoby dużo mniej mieszkań. Ostatecznie wycofał się on z tego projektu. Dlatego przedstawiciele spółdzielni zwrócili się do miasta Legionowo o wykup terenu za 8 mln. zł. Z mglistych dywagacji podczas sesji można wywnioskować, że władze miasta nie uważają tego terenu za atrakcyjny. Dlatego, jak mówił prezydent, być może warto podzielić go na mniejsze działki. Teren bliżej torów przejęłoby miasto, a działki bliżej ul. Kościuszki mogłyby zostać przeznaczone pod zabudowę.

WD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *