Facebook

LEGIONOWO. Czy Miasto zaleją śmieci?!

2021-06-05 2:28:17

Za niespełna miesiąc wygasa umowa na odbiór odpadów z terenu Legionowa. Obecnie trwa przetarg, który ma wyłonić nowego operatora tej usługi. Termin jego rozstrzygnięcia zbiega się z zakończeniem poprzedniej umowy. Czy Legionowo zaleją śmieci?


Obecnie prowadzony jest konkurs przetargowy, który ma wyłonić firmę odbierającą odpady od mieszkańców Legionowa od 1 lipca br. do końca 2022 r. Pierwotnie miał zakończyć się 28 maja, ale został przedłużony do 30 czerwca. Oznacza to, że obecna umowa z operatorem – firmami Ms-Eko i Eko-Max Recykling wygasa tego samego dnia, w którym kończy się przetarg. Termin składania ofert przedłużył się, ponieważ spółka Remondis złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Firma zarzuciła miastu uchybienia w organizacji trwającego przetargu.

Zarzuty Remondis

W odwołaniu do KIO firma zarzuciła legionowskiemu magistratowi niejednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia, co miałoby wpłynąć na nienależyte przygotowanie oferty, a w przyszłości złą realizację usługi. Wytknięto również, iż kodu śmieci mających być odbieranych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie ma w katalogu odpadów określonym w rozporządzeniu ministra klimatu. Zdaniem Remondis, kryterium wyboru oferty, jakim jest czynnik społeczny prowadzi do nieporównywalności ofert, narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Według przedsiębiorstwa, termin rozpoczęcia realizacji usługi jest zbyt szybki, niewystarczający i uniemożliwiający przygotowanie się do jej realizacji. Ratusz odpiera zarzuty, stwierdzając, że są po prostu przesadzone. Jednakże władze miasta przyznały rację zgłaszającemu zażalenie w kwestii błędnego oznaczenia kodu śmieci mających być odbieranych PSZOK.

Czy zaleją nas śmieci?

W ubiegłą środę, 26 maja podczas sesji Rady Miasta, wiceprezydent Legionowa, Marek Pawlak uspokajał i twierdził, że miasto jest gotowe do sytuacji, w której nie uda się rozstrzygnąć przetargu. – Jak przetarg będzie się przeciągał, to przedłużymy umowę z obecną firmą – powiedział Marek Pawlak. Radni chcieli ustalić z zastępcą prezydenta, czy legionowianie zapłacą więcej za odbiór odpadów. Na to pytanie odpowiedź jednak nie padła.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *