LEGIONOWO. Czy Urząd powinien nas ostrzegać?

2019-02-01 4:00:48

W zeszłym tygodniu normy pyłów drobnych PM 2,5 i PM 10 na całym terenie Legionowa przekroczyły 500% normy. Zdaniem mieszkańców, Urząd Miasta powinien wysyłać w takiej sytuacji ostrzeżenia. Okazuje się jednak, że władze nie mają takiego obowiązku, jeśli przekroczenia nie trwają przez całą dobę


Pod koniec ubiegłego tygodnia na terenie Legionowa normy pyłów drobnych PM 2,5 oraz PM 10 zostały przekroczone o kilkaset procent. Według naszych czytelników, ostrzeżenia z urządzeń pomiarowych brzmiały następująco: „Bardzo zła jakość powietrza! Powietrze mocno zanieczyszczone. Dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży są szczególnie narażone na niebezpieczne skutki smogu.” Niestety ku zdziwieniu naszych rozmówców, żaden z nich nie otrzymał z Urzędu Miasta ostrzeżenia o podobnej treści.

Normy przekroczone o kilkaset procent

W okolicach stacji meteorologicznej, która znajduje się przy ul. Zegrzyńskiej normy pyłów drobnych zawieszonych PM 10 został przekroczony o 400% – 200 mikrometra na metr sześcienny (μg/m3), zaś poziom pyłów PM 2,5 wyniósł 152 μg/m3, przez co norma została przekroczona o 610%. Na ul. Parkowej w zeszłym tygodniu, już tradycyjnie powietrze było najgorsze. Tam norma pyłów PM 10 została przekroczona o 840% (420 μg/m3). To właśnie tam norma pyłów drobnych PM 2,5 została przekroczona o 1000% (256 μg/m3).

Normy dla pyłów drobnych w Polsce

Główny Inspektor Ochrony Środowiska ustalił w Polsce trzy poziomy norm dla pyłów drobnych PM10: poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy), poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy), poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy). Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia. Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie. Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Nie mają obowiązku ostrzegać

Polska wprowadziła poziom informowania i alarmowy dla pyłu PM10. Zarówno poziom informowania, jak i poziom alarmowy zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra środowiska w 2012 r. Wynika z niego, że ostrzeżenia mają być wysyłane jedynie wtedy, kiedy poziom pyłów będzie przekroczony w ciągu całej doby, a nie tylko w krótkim przedziale czasu. W ślad za naszymi czytelnikami, postanowiliśmy zapytać Urząd Miasta w Legionowie, czy pomimo braku takiego obowiązku, urząd mógłby ostrzegać mieszkańców w podobnych sytuacjach. Niestety do chwili zamknięcia bieżącego numeru tygodnika, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *