LEGIONOWO. Czy w PEC powstanie kolejna spółka?

2019-08-03 2:12:58

Niedawno Rada Miasta powołała nową spółkę, która ma instalować kotły gazowe w miejskiej ciepłowni. Teraz dowiadujemy się, że ma być powołana kolejna spółka – tym razem do zarządzania siecią ciepłowniczą. Jak zwykle informacji tych nikt nie chce na razie potwierdzić


Pod koniec maja br., znienacka podjęto uchwałę o powołaniu nowej miejskiej spółki – Nowa Energia Legionowo sp. z o.o. Jej utworzenie tłumaczone było koniecznością modernizacji miejskiej ciepłowni i przejściem na paliwo gazowe. Chwilę wcześniej doszło też do zmiany na stanowisku prezesa.
Spółka do brania kredytów?
Jak można było się dowiedzieć z uzasadnienia uchwały o powołaniu spółki – Nowa Energia Legionowo Sp. z o.o, powodem jej utworzenia jest rzekomo zła sytuacja ekonomiczna miejskiej ciepłowni (PEC). Podobno sytuacja ta, nie pozwala PEC na zaciąganie kredytów. A tym samym na realizację koniecznych inwestycji, związanych z przechodzeniem ciepłowni na paliwo gazowe. Pojawiają się jednak także głosy, że nowa spółka, to tylko kolejny zabieg księgowy, który ma służyć do wyprowadzania z miejskiej kasy pieniędzy podatników.
Wybrał Radę Nadzorczą
Pierwszą oznaka działalności Nowej Energi było powołanie przez prezydenta 19 czerwca br. sekretarz miasta – Danuty Szczepanik na reprezentanta miasta Legionowo w radzie nadzorczej spółki. Później dowiedzieliśmy się, że Rada Nadzorcza spółki Nowa Energia Legionowo została powołana przez prezydenta 21 czerwca br. Zasiadają w niej: Danuta Szczepanik, Agnieszka Duszyńska i Marek Pszczółkowski. Natomiast na stanowisko prezesa spółki został wybrany pan Leszek Sierzputowski, dotychczasowy dyrektor ds technicznych PEC. Z informacji uzyskanych od Tamary Boryczki z UM Legionowo wynika, iż wynagrodzenie Danuty Szczepanik z tytułu sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej ma wynieść wyniesie niespełna 300 zł. czwartym kwartale roku poprzedniego.
Kolejna miejska spółka?
Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wynika, że to nie koniec „mieszania” w miejskiej ciepłowni. Otrzymaliśmy bowiem informację, iż trwają przymiarki do powołania kolejnej miejskiej spółki, która miałaby się wyodrębnić z PEC-u. Miałaby się ona zajmować zarządzaniem siecią ciepłowniczą. A więc PEC miałby zarządzać kotłami węglowymi, Nowa Energia – gazowymi, a nowa spółka siecią przesyłową. Ciekawe tylko, jak ta ciągła reorganizacja w ciepłowni odbije się na rachunkach wysyłanych do mieszkańców.
Karol Krawczyk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *