LEGIONOWO. Czym zajmują się prawnicy ratusza?

2019-04-12 6:24:34

Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta w Legionowie prowadzi na bieżąco ok. 280 spraw. Nie istnieje jednak wykaz prowadzonych postępowań, bo podobno do tej pory nie był potrzebny. Kierownictwo urzędu część spraw może także zlecać zewnętrznym kancelariom, o czym Zespół Radców nie jest informowany


Zespół Radców Prawnych UM w Legionowie liczy 3 radców prawnych oraz 2 osoby obsługi. Z uważnej lektury wykazu zawartych przez ratusz umów cywilno-prawnych, wynika jednak, że obsługę prawną Urzędu prowadzą także kancelarie zewnętrzne oraz pojedynczy prawnicy.

Nie prowadzą wykazu spraw sądowych

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy m.in.: reprezentowanie gminy w sądach i organach administracji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, sporządzanie pism procesowych, przygotowanie dokumentów do sądów i komorników, opiniowanie pod względem formalno – prawnym spraw przedstawionych przez kierownictwo urzędu przed podjęciem decyzji o istotnym znaczeniu społecznym i gospodarczym oraz projektów umów, projektów uchwał rady i projektów zarządzeń prezydenta.
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej można było się dowiedzieć, że Zespół nie prowadzi wykazu spraw sądowych ani statystyk, bo do tej pory nie było to do niczego potrzebne. Wydaje się to dość dziwne, ponieważ obowiązek prowadzenia rejestru spraw sądowych i opinii prawnych wprost zapisany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu miasta (§43 pkt 8). Ponadto wykaz taki stanowi informację publiczną, po którą może wystąpić każdy z mieszkańców.

Rodzaje prowadzonych spraw

Spośród 280 prowadzonych przez prawników ratusza spraw największa grupę, bo ponad 200, stanowią te dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości. Tylko w marcu br. było 48 nowych postępowań ws. nieruchomości. Kolejną grupę stanowią sprawy spadkowe, których przedmiotem jest najczęściej ustalania kręgu spadkobierców, którzy potrzebni są do ustalenia wymiaru podatku. Następną grupę stanowią sprawy administracyjne, spośród których kilkadziesiąt dotyczy odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (w zależności od etapu postępowania od 30 do 90 spraw). Są również sprawy cywilnoprawne z zakresu obrotu gospodarczego.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *