LEGIONOWO. DK 61 do połowy 2020 roku

2017-04-22 1:46:15

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed kilkunastoma dniami otworzyła oferty w przetargu na kontynuację modernizacji Drogi Krajowej 61 na ostatnim legionowskim odcinku od wiaduktu o ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim. Najniższą ofertę zaproponowało konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, które za kwotę 41,7 mln złotych zobowiązało się wybudować blisko dwukilometrowy odcinek do połowy 2020 roku.

Do drugiego etapu przetargu na dalszą przebudowę legionowskiego odcinka DK 61 dopuszczono 13 wykonawców. Oferty złożyły 4 podmioty. Wszystkie propozycje zmieściły się w planowanym budżecie, a więc w przeznaczonych wcześniej na ten cel ponad 63 mln zł.

Cztery oferty, różne ceny

Faworytem jest konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, które za kwotę 41,7 mln złotych zobowiązało się wybudować blisko dwukilometrowy odcinek. Drugą pod względem jak najniższej ceny ofertę złożyło konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego i Planeta – 43,1 mln złotych. Trzecia była dobrze w Legionowie znana firma Skanska, która realizowała na terenie miasta kilka ważnych inwestycji, ale wygląda na to, że tym razem to nie ona dokończy legionowski odcinek DK61, gdyż firma ta zaproponowała za 45,7 mln złotych podjąć się prac drogowych. Zaś IDS-Bud zaproponowała cenę 47,2 mln złotych, a więc aż o 5,5 mln zł wyższą od najkorzystniejszej oferty.

Z gwarancją do 2030

Wszyscy wykonawcy zaproponowali wykonanie inwestycji w terminie 31 miesięcy (do okresu realizacji nie wlicza się okresów zimowych) oraz zaoferowali 10-letnią gwarancję. Cena, okres gwarancji i termin realizacji, to kryteria, które będą uwzględniane przy ocenie złożonych ofert. GDDKiA planuje podpisać umowy w połowie tego roku. Dlatego przypuszczalny termin zakończenia inwestycji powinien nastąpić w drugiej połowie 2020 roku. W ramach tego zadania, na odcinku o długości 1,8 km ma powstać dwujezdniowa droga, po dwa pasy ruchu każda. Droga zostanie zbudowana z taką infrastrukturą towarzyszącą, jak ciąg pieszo-rowerowy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Do ronda w Zegrzu do 2023 roku?

Z informacji uzyskanych od GDDKiA wynika, że jest możliwe przedłużenie III etapu inwestycji od. ul. Wolskiej do ronda w Zegrzu, co mogłoby zredukować efekt tzw. wąskiego gardła. Wykonanie modernizacji tego odcinka o długości ok. 10 km, zostało bowiem wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (klasa ryzyka duża). – Zakres zadania to rozbudowa odcinka drogi polegający na poprawie stanu i geometrii drogi oraz doposażenie jej w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oddział w Warszawie jest gotowy do przygotowania dokumentacji i wszczęcia postępowania przetargowego, po pozyskaniu środków finansowych – przyznała kilka tygodni temu Małgorzata Tarnowska, główny specjalista ds. komunikacji społecznej w warszawskim oddziale GDDKiA.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *