LEGIONOWO. Dlaczego Urząd Miasta zdyskredytował radnych opozycji ws. zniesienia opłat za żłobek?

2020-05-08 5:26:13

Z powodu pandemii koronawirusa została zawieszona działalność Miejskiego Żłobka w Legionowie. 29 kwietnia Rada Miasta Legionowo przegłosowała 100% zwolnienie z opłaty stałej dla rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki za miesiąc kwiecień. Radni PiS złożyli projekt uchwały, który zwalniałaby z opłat za wszystkie dni, w których żłobek by nie funkcjonował. Jednakże powyższy projekt nie był poddany nawet pod głosowanie, a informacja dot. głosowania została zmanipulowana

Od 16 marca zamknięte są szkoły, przedszkola i żłobki. W Legionowie uchwalono ulgę dla rodziców, których dzieci uczęszczają do legionowskiego żłobka – Motylkowy Świat. Uchwała zakłada zwolnienie z opłat za miesiąc kwiecień.

Projekt PiS

Powyższy projekt uchwały nie był jedynym projektem w tej sprawie, który został przedstawiony na ostatniej sesji rady miasta. Radni z klubu radnych PiS przedstawili projekt uchwały, który zakładał zwolnienie rodziców dzieci z legionowskiego żłobka z opłat za okres, w którym żłobek nie funkcjonował, w szczególności za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. – Chcieliśmy, aby rodzice nie musieli płacić za pół marca, cały kwiecień i część maja – informuje radny Artur Pawłowski. Powyższy projekt poparli również radni z klubu Nasze Miasto Nasze Sprawy (NMNS) – Bogdan Kiełbasiński i Mirosław Grabowski oraz niezrzeszony w żadnym klubie radny Dariusz Petryka. Ostatecznie pod głosowanie trafił projekt zgłoszony przez prezydenta zakładający wprowadzenie 100% ulgi jedynie za miesiąc kwiecień. – Zastanawia mnie dlaczego najpierw przegłosowano uchwałę, która zapewnia mniej, a tą obszerniejszą w ogóle pominięto – mówi radny Bogdan Kiełbasiński z NMNS.

Urząd Miasta dyskredytuje radnych?

Na stronie urzędu miasta, jeszcze podczas trwania sesji, opublikowano informację, że Radni PiS, NMNS oraz radni niezależni byli przeciwko zwolnieniu z opłat za żłobek. – Niestety, ale cała sprawa miała miejsce podczas sesji. Kiedy byliśmy zajęci ktoś napisał nieprawdziwy artykuł nt. Radnych PiS, Dariusza Petryki i NMNS. Przyznam, że dla mnie był to szok! – poinformował radny Artur Pawłowski. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej miasta oburzył wszystkich obecnych na sesji radnych. Jeszcze podczas sesji przegłosowano wniosek do prezydenta, który zakładał aby zastępca prezydenta Piotr Zadrożny w powyższym artykule wyjaśnił dokładnie okoliczności głosowania oraz przeprosił za bulwersujący tekst informacji. Żaden z radnych obecnych na sesji nie był przeciwko temu wnioskowi.

Informacje sprostowano, ale nie przeproszono

Tekst informacji został zmieniony oraz umieszczono w nim krótki tłumaczenie zastępcy prezydenta: – W związku z faktem, że sytuacja jest dynamiczna i w dniu dzisiejszym (29.04.2020 r.) ogłoszono nowe wytyczne dotyczące pracy przedszkoli i żłobków proponujemy całkowite zwolnienie z opłat za miesiąc kwiecień. Po ustaleniu, jak zostanie zorganizowana praca w żłobku od 6 maja, będziemy mogli podejmować kolejne kroki mające na celu pomoc rodzicom dzieci z miejskiego żłobka – poinformował Piotr Zadrożny Zastępca Prezydenta Miasta za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta. Dopisano również, dlaczego zdaniem UM głosowanie projektu PiS było bezprzedmiotowe: „W związku z przyjęciem pierwszego projektu, głosowanie drugiego, zgłoszonego przez Klub Radnych PiS, stało się bezprzedmiotowe.” Ponadto do tej pory nie opublikowano przeprosin dla zdyskredytowanych radnych. Jak informują radni PiS sprawy tak nie zostawią i będą starać się dojść do tego kto zmanipulował informację dotyczącą zniesienia ulg za żłobek lub dowiedzieć się kto zlecił taką formę informacji.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *