LEGIONOWO. Do żłobka tylko po szczepieniach

2020-01-27 1:31:00

Od 1 września 2020 r. aby dostać się do legionowskiego żłobka miejskiego dziecko będzie musiało być zaszczepione – takie zmiany w statucie żłobka najprawdopodobniej będą przyjęte na najbliższej sesji na wniosek prezydenta


Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do uchwały, przedłożony projekt uchwały związany jest z planowanym uruchomieniem z dniem 1 września 2020 r. filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2B. Filia będzie elementem struktury organizacyjnej Żłobka Miejskiego. Ponadto w projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie dodatkowego warunku przyjmowania dzieci do żłobka w postaci obowiązkowych szczepień ochronnych. Obowiązek szczepień wynika wprost z przepisów prawa. Teraz rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia w formie oświadczenia lub zaświadczenia m.in. dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Jeśli uchwała wejdzie w życie opiekunowie dziecka będą musieli przedstawić również informacje o odbyciu obowiązkowych szczepień przez dziecko lub niemożności ich odbycia ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza. Jak podkreśla zastępca prezydenta miasta Legionowa Piotr Zadrożny, możliwość wprowadzenia kryterium szczepień w przypadku przyjęć do żłobka potwierdzają m. in. wyroki WSA w Olsztynie. Uchwała będzie poddana pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Legionowo w środę, 29 stycznia 2019 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *