LEGIONOWO. Dobra Edukacja rezygnuje z działki

2016-03-22 12:08:55

Po ostatnich zawirowaniach medialnych przedstawicielki stowarzyszenia Dobra Edukacja odcinają się od koneksji z Romanem Smogorzewskim. Dobra Edukacja odstępuje również od podpisania umowy na wydzierżawienie atrakcyjnej nieruchomości przy Jagiellońskiej 40 w Legionowie. KZB skonstruowało bowiem umowę, która nie podlega negocjacjom.

Przypomnijmy. Od września ubiegłego roku organizacja prowadzi przy ulicy Mickiewicza 12 punkt przedszkolny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku oświaty. Niestety z różnych powodów obecna lokalizacja nie spełnia ważnych kryteriów. Dlatego, aby móc się rozwijać stowarzyszenie Dobra Edukacja rozpoczęło starania o działkę przy ulicy Jagiellońskiej 40, opuszczoną niedawno przez prywatne przedszkole Bajkowy Dom. Nowy dzierżawca terenu miał być wyłoniony w przetargu. Jednak z postępowania przetargowego ratusz zrezygnował, a prezydent Roman Smogorzewski zwrócił się do rady miasta o wydzierżawienie nieruchomości na 20 lat stowarzyszeniu Dobra Edukacja. Sprawa bezprzetargowej i długoletniej dzierżawy wywołała burzę, nawet wśród ogólnopolskich mediów. Założycielką i prezesem stowarzyszenia jest bowiem była minister edukacji oraz partyjna koleżanka prezydenta z PO, Katarzyna Hall.

Szkole zależało na czasie
Karolina Dyrda, jedna z dwóch przedstawicielek legionowskiej filii stowarzyszenia Dobra Edukacja dziwi się takim reakcjom. – Jesteśmy rozżaleni faktem, że media łączą przyznanie nam przez radę miasta dzierżawy na działkę na Jagiellońskiej z innymi decyzjami prezydenta. Prezydent podjął decyzję o wycofaniu działki z przetargu niezależnie od Stowarzyszenia. Nie prowadziliśmy z władzami Legionowa rozmów na ten temat. Po wycofaniu działki z przetargu, mogliśmy jako organizacja pozarządowa ubiegać się o nią w trybie bezprzetargowym. Prezydent ustalił, że decyzję podejmie rada miasta, a za przekazaniem w dzierżawę nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej głosowali jedynie radni opozycji – wyjaśnia Karolina Dyrda. Szkole zależało na czasie i to przedstawicielki stowarzyszenia poprosiły o dopisanie tej sprawy do listy uchwał rady miasta jeszcze w styczniu. – Wcześniej jednak zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Komisji Oświaty w Legionowie, na której omawialiśmy profil naszej działalności – dodaje Dyrda.

2

Odstępują od umowy
W czwartek 17 marca sprawy nabrały innego obrotu. Stowarzyszenie otrzymało od KZB umowę dzierżawy. – Niestety, budynek przy ul. Jagiellońskiej w obecnym stanie nie mógł być w pełni wykorzystywany przez Stowarzyszenie na cele edukacyjne. Przystosowanie obiektu wymagałoby gruntownych remontów i przebudowy, a co za tym idzie, poniesienia znaczących nakładów finansowych. Przedłożona przez KZB, nie podlegająca negocjacji, umowa dzierżawy w żadnej mierze nie zabezpieczała nakładów, które Stowarzyszenie musiałoby ponieść na adaptację budynku – przekonuje Dyrda. Stowarzyszenie chciało zmienić niekorzystne dla siebie punkty umowy, m.in. poprosiło o zwolnienie z comiesięcznej opłaty dzierżawy 12,3 tys zł do września, na co KZB nie przystało. Ponadto, jak twierdzi Dyrda padła sugestia, że miasto najchętniej przekazałoby sprawę działki na najbliższą sesję. W związku z tym Stowarzyszenie postanowiło odstąpić od zawarcia umowy. – Ze względu na brak budynków spełniających kryteria edukacji w samym Legionowie, będziemy poszukiwać lokalu pod naszą działalność w innej gminie – oświadczyła Karolina Dyrda.

DARIUSZ BURCZYŃSKI

d.burczynski@toiowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *