LEGIONOWO. Docenić strażaków – inicjatywa radnych – podwyżka ekwiwalentu

2021-09-08 5:29:13

W czerwcu br. radni Grabowski, Kiełbasiński i Petryka wystąpili z inicjatywą podwyższenia ekwiwalentu dla strażaków ochotników, który nie zmienił się od 12 lat. Wniosek skierowano do komisji, po czym prezydent Smogorzewski złożył niemal identyczny wniosek (zakładał on tylko mniejszą podwyżkę). Ostatecznie właśnie wniosek autorstwa prezydenta uzyskał akceptację rady miasta

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko gaszenie pożarów, to przede wszystkim służba na rzecz lokalnej społeczności. Praca strażaków ochotników wiąże się przede wszystkim z niesieniem pomocy w wielu sytuacjach jak np. wypadki drogowe, pożary czy tak częste ostatnio nawet w Legionowie podtopienia.
Zaproponowali podwyżkę
Strażacy z OSP działają społecznie, ale za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach przysługuje im ekwiwalent.Wysokość tego ekwiwalentu ustala rada gminy stosowną uchwałą. W Legionowie wysokość tego ekwiwalentu nie była zmieniana od ponad 12 lat.
Dalego też trzej radni, Mirosław Grabowski i Bogdan Kiełbasiński ze stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy oraz Dariusz Petryka radny niezrzeszony w czerwcu br. podjęli inicjatywę uchwałodawczą w sprawie podwyżek tych ekwiwalentów. W swojej uchwale radni wnosili, aby te uposażenia podnieść z 11 do 28 zł brutto za godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym oraz z 5,5 do 14 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym.
Radni wnosili również, aby spróbować wypracować wspólne stanowisko na poziomie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w powiecie.
Prezydent podchwycił
Ich wniosek został skierowany do odpowiednich komisji. A zaraz potem z podobnym wnioskiem wystąpił prezydent Roman Smogorzewski, który przez kilkanaście ostatnich lat nie widział problemu w niskim ekwiwalencie dla strażaków. I ostatecznie to projekt autorstwa prezydenta trafił w sierpniu pod obrady rady miasta Legionowo. Uchwała została przyjęta.
Tak wiec od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z przyjętą uchwałą, stawki te będą się kształtowały na poziomie 20 zł brutto za godzinę w przypadku działań ratowniczych, 5 zł brutto za godzinę w przypadku uczestnictwa w podstawowym szkoleniu pożarniczym oraz 10 zł brutto za godzinę w przypadku uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu pożarniczym.
Inicjatywa radnych Grabowskiego, Kiełbasińskiego i Petryki spotkała się z pozytywnym odzewem, a Legionowo dało początek podobnym inicjatywom w sąsiednich gminach. WD.

Komentarze

1 komentarz

  1. Andrzej odpowiedz

    Teraz się kłócą kto tak dogodził OSP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *