LEGIONOWO. Dogęszczaniu Bukowca mówią NIE

2022-06-21 9:58:23

Na początku czerwca radni Mirosław Grabowski oraz Bogdan Kiełbasiński
ze stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy złożyli szereg uwag do tworzonego aktualnie planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Bukowca A

Mirosław Grabowski

Zgodnie z podręcznikiem do geografii dla II klasy liceum wskaźnik zaludnienia w 2019 r. wynosił 3980 os./km2 co dawało Legionowu I miejsce w rankingu najgęściej zaludnionych gmin w Polsce. W związku z tym od dłuższego czasu trwa walka w sprawie ograniczenia dalszego dogęszczania miasta. Ostatnia z możliwości wyrażenia swojego sprzeciwu nadarzyła się przy okazji publicznej dyskusji związanej z projektem miejscowego planu zagospodarowania dla Bukowca A, która odbyła się w legionowskim magistracie pod koniec maja br.

Bogdan Kiełbasiński

Nie, dla czworaków

Wśród obaw mieszkańców biorących udział w dyskusji najwięcej czasu poświęcono zabudowie szeregowej. W związku z tym radni stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy uwzględnili wprowadzenie zakazu budowy czworaków. Zapis dotyczy „lokalizacji zabudowy szeregowej, więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce, wydzielania w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz pokrycia części terenu biologicznie czynnego ażurowymi płytkami”.

Więcej zieleni

Kolejną uwagą do tworzonego planu jest zabezpieczenie powierzchni biologiczno-czynnej. Zapisy dotyczy nie uznawania za powierzchnię biologicznie czynną dachów, tarasów, ścian budynków oraz budowli naziemnych i podziemnych pokrytych zielenią. A także zwiększenie minimalnej powierzchni biologicznie-czynnej z proponowanych 25 proc. do 30 proc. Miałoby to zapobiec degradacji istniejącej roślinności oraz zbiorników i cieków wodnych.
Ponadto wycinka drzew kolidująca z planowaną inwestycją powinna być możliwa pod warunkiem uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew.

Większe działki i niższa zabudowa

Ostatnim punktem uwag stowarzyszenia jest podniesienie powierzchni działek w zabudowie wolnostojącej z proponowanych 400m2 do
800 m2, zaś w przypadku działek w zabudowie bliźniaczej z proponowanych 250m2 do 500m2 oraz w zabudowie wielorodzinnej z proponowanych 1000m2 do 1500m2. Radni dopuszczają zabudowę usługową jako podstawową na działkach wzdłuż ulicy Warszawskiej. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW (działka przy skrzyżowaniu ulicy Kwiatowej i Przemysłowej) proponują odrębne warunki zabudowy. Chcą aby dla tej działki maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej została określona na nie więcej niż dwie kondygnacje naziemne. Prócz wielkości działek radni wnioskują również o obniżenie wysokości zabudowy wielorodzinnej z 15m do 12m z maksymalnie 3 kondygnacjami oraz w przypadku zabudowy jednorodzinnej z dachem stromym do 10m oraz
8 m z dachem płaskim z maksymalnie 2 kondygnacjami.

Nieaktualna prognoza oddziaływania

Zdaniem radnych zaprezentowana prognoza oddziaływania na środowisko jest nieaktualna i nie pozwala na faktyczne rozeznanie się. Zdaniem radnych przedstawiona prognoza nie pozwala na jednoznacznie określić jak wprowadzane zmiany wpłyną na przyszłość mieszkańców Bukowca i środowisko.

red.

Komentarze

1 komentarz

  1. pwn odpowiedz

    Prokurator i policja mówią tak dogęszczaniu – będzie więcej osób do postawienia zarzutów z kk, zgodnie z zasadą 3XBYLE: BYLE komu , za BYLE co, BYLE gdzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *