LEGIONOWO. DOGĘSZCZENIA czyli jak prezydent realizuje zapisy planu zagospodarowania

2022-04-08 8:47:26

Tematem dogęszczania blokami i szeregowcami interesujemy się najczęściej, gdy jest już za późno, przed naszymi oknami wyrasta blok lub szeregowiec, a my zastanawiamy się jak to możliwe…??? …na podstawie jakiej decyzji, jakich przepisów???

Radny Artur Pawłowski

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta i komisji rewizyjnej powierzono mi oraz jeszcze jednemu radnemu przeprowadzenie kontroli poczynań Prezydenta Smogorzewskiego z ostatnich 20 lat w zakresie wykonania MPZP w Legionowie.

Rekord świata!

Osobiście, zależało mi na sprawdzeniu czy i w jaki sposób Prezydent przyczynia się do zagęszczania miasta zabudową mieszkaniową i szeregową. Zakres kontroli był ogromny, mimo to dostałem na jej przeprowadzenie jedynie 8 dni (w godzinach pracy UM 8.00-16.00)!!! W takim terminie musielibyśmy iść na rekord świata, żeby kontrolę przeprowadzić skutecznie. Wszystko wskazywało na to, że napotkamy trudności.

Pokrzyczę! może się przestraszą…

Mimo, że otrzymaliśmy na kontrolę zaledwie 8 dni to sugerowano nam, aby korespondencję wymieniać wyłącznie drogą mailową. Zarzucano, że żądamy dokumentów sprzed 20 lat, że paraliżujemy pracę urzędu (pomimo, że taki zakres kontroli oraz jej termin zleciła nam rada miasta na wniosek Przewodniczącego). Pracownicy UM wypierali się wcześniejszych telefonicznych ustaleń, utrudniając możliwości kontroli na terenie UM. Przesłane drogą mailową odpowiedzi były lakoniczne i wymagały wyjaśnienia podczas wizyty w urzędzie. Ponadto urzędnicy brnęli w zawiłości proceduralne (tzw. zamulanie tematu), które można było wyjaśnić jednym telefonem. Tym samym w ostatnim dniu kontroli, pojawiliśmy się w UM Legionowo. Przyjęła nas Naczelnik Marzena Tarnowska. Rozmowę przerwała niespodziewana wizyta pracownika UM od ochrony danych osobowych, który chciał kontrolować przebieg spotkania w obawie o…? wykorzystanie przez nas danych osobowych??? Do dziś nie wiem! Po trzech minutach do pokoju wtargnął z nerwami na wierzchu i rękami w kieszeni Prezydent Pawlak i ostentacyjnie, wskazując palcem (cały czas z jedną ręką w kieszeni) w kierunku Naczelnik Tarnowskiej zażądał, aby nie wydawała nam dokumentów, a nam nakazał zmianę pomieszczenia. Odniosłem wrażenie, że swoją postawą próbował nas przestraszyć, a na świadkach zrobić wrażenie.

Dotykamy tam gdzie boli…

Wywiązała się dyskusja, w której Prezydent Pawlak ujawnił przyczyny swojego zachowania. Przekonywał, że jedno z pytań, które zadaliśmy nie mieści się w zakresie kontroli. Pouczył, że odpowiedzi na to pytanie nie będziemy mogli uwzględnić w kontroli. Pomyślałem: „aha, jesteśmy w domu!” Pytanie dotyczyło wszystkich decyzji Prezydenta Smogorzewskiego o podziale działek na mniejsze niż przewiduje to miejscowy plan tj. 500 m2. Z przekazanych od Mieszkańców informacji wiadomo było, że powołując się na miejscowy plan Prezydent Smogorzewski wydaje decyzje, w których działki mają nawet po 105 m2! Takie decyzje na pewno nie zapobiegały budowie tzw. szeregowców.

Zwolennicy dogęszczania

Spór o to co może znaleźć się w zakresie kontroli miał rozstrzygnąć niezależny ekspert – sugerowaliśmy kancelarię mec. Dybki – wybitnego specjalisty z zakresu prawa budowlanego. Jednak radni zależni od Prezydenta Smogorzewskiego odrzucili ten wniosek. Mając na względzie szacunek dla płynności pracy Urzędników UM wnioskowaliśmy również o przedłużenie terminu kontroli – bezskutecznie.

Demokracja się nie liczy

Przypomnę również, że mimo braku większości w radzie miasta udało się przegłosować wniosek zobowiązujący Prezydenta do wyeliminowania zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących bloków oraz szeregowców na osiedlach domów jednorodzinnych. Prezydent Smogorzewski zapowiedział jednak, że nie będzie go realizował. Pisał o tym tygodnik To i owo dwa wydania wcześniej.

Nie poddamy się

Wielu radnych, wielokrotnie próbowało wpłynąć na zmniejszenie intensywności zabudowy czy to poprzez rozmowy w czasie sesji, czy składając oficjalne pisma. Również dwoje radnych Prezydenta wydaje się dostrzegać problem intensywnej zabudowy miasta wstrzymując się podczas głosowania za budową kolejnych bloków lub głosując przeciw, wciąż jednak jesteśmy w mniejszości aby przeciwstawić się problemowi, który dotyka całe miasto. Przed nami Walne Zgromadzenie Członków SMLW, na którym prawdopodobnie wybierzemy nową (oby nie starą) radę nadzorczą. Jej decyzje będą kluczowe dla Mieszkańców osiedli mieszkaniowych. Walczymy o nasze Legionowo…

Artur Pawłowski

Komentarze

1 komentarz

 1. Daro odpowiedz

  Tak się zastanawiam, w czyim interesie działa prezydent Legionowa, na pewno nie mieszkańców.
  Prezydent najbardziej już dogęszczonego miasta w Polsce zdaje się nie zauważać negatywnych skutków zmian w planie zagospodarowania przestrzennego które to zmiany wpłynęły na komfort życia większości mieszkańców
  Napływ nowych mieszkańców miał być remedium na zwiększenie miejskiego budżetu, te setki nowych mieszkańców, te nowe mieszkania miały zapewnić napływ środków do miejskiej kasy, napływ nowych inwestycji i usług
  Tak przynajmniej twierdzi aparat propagandy który za wszelką cenę próbuje przekuć tę klęskę w sukces
  Tak zwany “zrównoważony rozwój” Legionowa jak nazywa tę patologię aparat propagandy to tak naprawdę klęska mieszkańców
  Wcale nie jestem zdziwiony że ogranicza się dostęp do dokumentów, to jest jeden z elementów ukrycia niewygodnych faktów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *