LEGIONOWO. Drogi prowadzące do tunelu niezgodne z przepisami?

2020-10-05 6:57:43

Według mieszkańców, to budowane drogi powinny być dostosowane do istniejącej już zabudowy, a nie na odwrót, tak ma wynikać z przepisów. Dlatego ich zdaniem, tunel i prowadzące do niego drogi wykonano niezgodnie z przepisami

Mieszkańcy protestujący przeciwko uciążliwościom jakie niesie za sobą ruch samochodów w okolicach tunelu na Przystanku i żądający jego ograniczenia, mają nowe argumenty. Z przywołanych przez nich przepisów wynika, że to nowo budowane drogi powinny być dostosowane do istniejącej już zabudowy, a nie na odwrót. Tymczasem tunel i prowadzące do niego drogi powstały przy istniejącej już wcześniej zabudowie.
Protestujący powołują się tu na rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowani oraz na rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Z przepisów tych ma wynikać, że budynki mieszkalne (…) powinny być sytuowane w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne, określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami, to wtedy należy stosować skuteczne zabezpieczenia.
Protestujący twierdzą, że pomimo zgłoszeń od 2015 r. istniejącego problem, nikt z władz miasta i powiatu nic z tym nie zrobił. Dlatego mieszkańcy są cały czas narażeni na nadmierny hałas, spaliny i drgania, które wpływają na ich zdrowie i życie.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *