LEGIONOWO. Dysproporcja w przyznawaniu stypendiów sportowych

2019-03-26 7:16:00

Zdaniem radnego Pawłowskiego istnieje znacząca dysproporcja w podziale stypendiów sportowych w Legionowie. Większość środków otrzymują zawodowi gracze, a nie dzieci i młodzież. W związku z tym wystosował pytania do prezydenta w tej sprawie


Pod koniec lutego br. radny Artur Pawłowski złożył interpelację, w której zapytał o szczegóły programu stypendiów sportowych w Legionowie. Jak możemy w niej przeczytać, „Celem interpelacji jest zwrócenie uwagi na większą dystrybucję środków finansowych na zajęcia sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży nie wykluczając przy tym istniejących klubów prowadzących drużyny seniorskie..”

Stypendia sportowe

Na program stypendialny w budżecie gminy na 2019 r. zabezpieczono 2 mln 343 tys. zł. Przewiduje on dofinansowanie dla zawodników, którzy uprawiają sport zawodowy. Jego wysokość waha się od 1000 zł do 8000 zł miesięcznie. Uchwała przewiduje, że ze stypendiów sportowych zespołowych mogą skorzystać maksymalnie 53 osoby grające w klubach w ramach rozgrywek seniorskich (23 piłka nożna, 15 piłka siatkowa, 15 piłka ręczna). Przyjęty budżet miasta na 2019 r. przewiduje również 1,5 mln zł. dotacji dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców. W tej kwocie zawierają się również pieniądze na rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie sportu przez spółki miejskie

Radny w swojej interpelacji zapytał również o wysokość kwot przeznaczanych przez spółki gminne tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC), Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne (PWK) i KZB dofinansowania w 2018 r. drużyn seniorskich klubów piłki ręcznej, nożnej i siatkowej działających na terenie gminy Legionowo. Znalazło się tam również pytanie, czy powyższe spółki miejskie w ogóle dofinansowały w zeszłym roku kluby lub organizacje sportowe nieseniorskie.

Radny chce zniszczyć sport?

W interpelacji możemy przeczytać że, jej autorowi zarzucono, chęć zniszczenia sportu w Legionowie. Jak tłumaczy radny „ rozmowy z mieszkańcami i rodzicami dzieci uczestniczących w różnych zajęciach fizycznych utwierdziły mnie w przekonaniu, że celem działalności władz samorządowych powinno być wspieranie przede wszystkim tych miejsc, w których aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest celem samym w sobie i realizowana w sposób powszechny.” Twierdzi również, iż w jego ocenie nie znajduje to odzwierciedlenia w podziale środków finansowych w budżecie gminy.

KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *