LEGIONOWO. Działka dla kościoła

2016-09-19 10:15:57

Na ostatniej sesji Rada Miasta wyraziła zgodę na obniżenie kapitału zakładowego spółki KZB „Legionowo” o 110 tys. zł. Okazuje się, że MON wystąpiło do miasta z wnioskiem o przekazanie nieruchomości przylegającej do kościoła garnizonowego pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3 w Legionowie.

KZB „Legionowo” Sp. z o. o. do tej pory była użytkownikiem wieczystym działki o pow. 919 m² położonej w Legionowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3.

MON wystąpił o działkę
W wyniku niedawnego (19 lipca br.) podziału działki dokonanego decyzją prezydenta Legionowa powstała działka o pow. 229 m², która stała się zbędna dla prowadzonej przez spółkę działalności. Wartość działki określono na 114.316,80 zł, umorzenie udziałów nastąpi z kapitału zakładowego KZB na kwotę 110 tys. zł oraz z kapitału zapasowego na kwotę 4.316,80 zł. Kapitał zakładowy spółki po obniżeniu będzie wynosił 193 mln 340 tys. zł. I właśnie ta działka przylegająca do parafii pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP stała się obiektem zainteresowania kościoła.

Działka na własność
– Ministerstwo Obrony Narodowej wystąpiło do miasta z wnioskiem, aby działka po podziale została przekazana na cele rozbudowy kościoła – powiedział wiceprezydent Marek Pawlak. – W korespondencji MON wyrażał chęć przeniesienia własności tej działki na parafię. Wydaje mi się, że to jedyna możliwość przekazania tego gruntu – wytłumaczył radnym wątpliwości Marek Pawlak. Dzień wcześniej Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. – Cel jest szczytny. Rozumiem potrzeby parafii, która potrzebuje nowych pomieszczeń – podsumował radny Żuchowski. Uchwała została podjęta przy 16 głosach „za” i 2 wstrzymujących się, nikt nie był „przeciw”.

DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *