LEGIONOWO. Działki dla wybranych? – Dlaczego ratusz wspiera tylko wybranych przedsiębiorców?

2017-07-23 11:43:36

10 lat temu część (2360 m2) Parku im. Jana Pawła II została wydzielona i ogrodzona. Okazało się, że prezydent nieodpłatnie użyczył ten teren spółce Milenium na potrzeby prowadzonej przez nią szkoły. Choć umowa wygasła dwa lata temu, spółka dalej zajmuje gminą działkę

Park im. Jan Pawła II w Legionowie znajduje się pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Leśną i Wysockiego. W roku 2006 jego część o powierzchni 2360 m2, położona na tyłach kościoła i dochodząca do ul. Wysockiego, została zagrodzona solidnym stalowym parkanem. O wyjaśnienie sprawy poprosili nas czytelnicy.

Zagrodzili część parku

Z wyjaśnień ratusza wynika, że w roku 2006 część parku, w trybie bezprzetargowym, została użyczona, a więc nieodpłatnie przekazana spółce Milenium, z przeznaczeniem na przyszkolne boisko i plac zabaw. Spółka ta w budynku przylegającym do kościoła prowadzi bowiem szkołę. Z odpowiedzi jakiej udzieliła redakcji Tamara Mytkowska, rzeczniczka ratusza, wynika, że prezydent do użyczenia tego terenu nie potrzebował zgody rady miasta. Zdaniem prawników, w ten sposób wykorzystano lukę prawną, ponieważ umowy użyczenia są wyłączone spod kontroli rady gminy. Inne podobne umowy, które dotyczą rozporządzania gminnymi nieruchomościami jak najem, dzierżawy czy darowizna podlegają tej kontroli i są szczegółowo uregulowane.

Dla porządku

Należy wspomnieć, że tej samej spółce, również w trybie bezprzetargowym, na bardzo korzystnych warunkach, w roku 2015 sprzedano użytkowanie działki wydzielonej z terenu okalającego stadion miejski. Obecnie tą sprawą ponownie zajmuje się prokuratura. Według ratusza, nieodpłatne przekazanie części parku prywatnej spółce przynosi miastu korzyści. – Teren, który przed jego użyczeniem był miejscem nocnych spotkań i libacji, jest obecnie zadbany i pielęgnowany, a miasto nie ponosi kosztów jego utrzymania – napisała Tamara Mytkowska, rzeczniczka ratusza.

Tymczasem inni przedsiębiorcy, z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że jest to absurdalne tłumaczenie. – To na tej zasadzie, ja też chcę działkę w centrum miasta, a ja w zamian będę utrzymywał na niej porządek. Tylko mnie nikt takiej działki nie da. Widać, że nie wszyscy są tu równo traktowani – mówi pan Andrzej legionowski przedsiębiorca. – Dziwię się, że nie oddali jej całego parku, bo w innych jego częściach też piją po nocach i zaraz obok przenieśli się ci, co pili wcześniej na tym ogrodzonym terenie – ironicznie komentuje sprawę jedna z kobiet.

Władze nie reagują

Umowa użyczenia terenu spółce Milenium została zawarta w roku 2006 na 3 lata, a następnie była przedłużana na kolejne okresy – tak twierdzi rzeczniczka ratusza. Jednak z udostępnieniem naszej redakcji umów użyczenia, ratusz od kilku tygodni ma duże problemy. Najpierw przekazano nam tylko jedną umowę, a dopiero po kilku tygodniach następne. Ostatecznie 12 lipca br. Tamara Mytkowska poinformowała nas, że otrzymaliśmy już wszystkie umowy. Ostatnia z nich została zawarta w 2012 r. i obowiązywała do 31 maja 2015 r. Oznacza to, że od ponad 2 lat spółka Milenium korzysta z części parku bezprawnie. Tymczasem według zapisów umowy, po jej wygaśnięciu, teren powinien być uporządkowany i przekazany gminie. Nie otrzymaliśmy jednak informacji o jakiejkolwiek reakcji władz gminy na tę sytuację, ani o pojęciu kroków w celu usunięcia ogrodzenia i uporządkowania tej części parku.

Szczodrość dla wybranych?

Zadaliśmy także pytanie, czy Urząd Miasta Legionowo zawierał umowy użyczenia nieruchomości z innym firmami lub osobami? Poprosiliśmy jednocześnie o udostępnienie kopii tych umów. Tamara Mytkowska udzieliła nam enigmatycznej odpowiedzi – „TAK”, co miałoby oznaczać, że były zawierane takie umowy, samych umów jednak nam nie udostępniono. Nie otrzymaliśmy także odpowiedzi na pytanie, ile takich umów użyczenia nieruchomości zawarto i ile z nich dotyczyło nieodpłatnego udostępnienia działek innym prywatnym szkołom i przedszkolom. Nie dowiedzieliśmy się więc, czy na podobną szczodrość władz mogą liczyć inne prywatne placówki i spółki.

KK.

Komentarze

2 komentarze

  1. Andrzej odpowiedz

    Nikt nie ogłosił żadnego przetargu. Od początku tak się umówili, podobnie jak z tą działką na ulicy Parkowej. Smogorzewski robi takie prezenty znajomym z publicznego majątku. Ciekawe tylko za co?

  2. DP odpowiedz

    Czy to nie jest czasem działanie na niekorzyść gminy? Czy ktoś wcześniej ogłosił przetarg i wobec braku chętnych użyczona została ta działka bezpłatnie? A może ktoś jednak byłby zainteresowany odpłatnym użytkowaniem tej działki i z tego tytułu gmina miałaby jednak przychody?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *