Facebook


LEGIONOWO. Finisz projektu unijnego na Targowej

2016-01-20 10:22:20

W Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie zakończył się projekt pod nazwą”Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.


Celem projektu było m.in. zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie atrakcyjności placówki.
Projekt rozpoczął się 7 kwietnia 2014 r. dla uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Oprócz doradztwa zawodowego i doradztwa psychologiczno–pedagogicznego, odbywały się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, grafiki komputerowej, matematyki i geografii. Istotnym elementem była także organizacja miesięcznych staży zawodowych u lokalnych i regionalnych pracodawców, podczas których uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe, a na koniec uzyskali certyfikaty.
W lipcu i sierpniu ubiegłego roku uczniowie mieli możliwość odbycia miesięcznych płatnych staży u pracodawców z branży informatycznej oraz energetyki odnawialnej. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik informatyk mogła poszerzać swoją wiedzę na temat sprzętów komputerowych, diagnozowania i naprawiania komputerów, laptopów i innych urządzeń. Do zadań uczniów należało również odinstalowanie wadliwie działającego oprogramowania oraz instalowanie nowego oraz konfigurowania go pod kątem wymagań użytkownika. Niektórzy mieli również okazję projektowania i montowania lokalnych sieci komputerowych w budynku.
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dużo czasu spędzili w terenie, uczestnicząc w poszczególnych etapach przygotowania, a następnie mocowania instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. badali grunt i rozpoznawali poszczególne warstwy gleby, stawiali konstrukcje naziemne instalacji solarnej. Uczestniczyli w instalowaniu monitoringu elektrowni fotowoltaicznej. Zapoznawali się z technologią klejenia plexiglassu, technologią lutowania oraz z podstawowymi podzespołami elektrycznymi.
Na początku września 2015 r. szkolne sale zostały wyposażone w 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz w zestawy wspomagające nauczanie przedmiotów z energetyki odnawialnej, np. w pompę ciepła.
Ponadto pod koniec listopada szkoła, w ramach wykorzystania oszczędności przy realizacji projektu i za zgodą Agencji Rozwoju Mazowsza, wzbogaciła się o zestawy edukacyjne z odnawialnych źródeł energii. Są to między innymi panel fotowoltaiczny i  kolektor słoneczny z obiegiem termo-syfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Także w pracowni informatycznej pojawiły się w komputerach nowe podzespoły: procesory AMD A10, dyski 0,5 TB, karty graficzne oraz monitory LCD o dużej rozdzielczości.
Wszystkie działania podjęte w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” przyczyniły się do zdobycia i poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów oraz do promocji placówki w środowisku lokalnym.

Opracowała
Renata Tomaszewska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *