Facebook

LEGIONOWO. Gminne pieniądze w złych rękach

2017-10-18 5:48:10

Prezydent Miasta Legionowa nie wypowiada umowy o obsługę bankową gminy Getin Noble Bank S.A. mimo, iż sytuacja banku znacznie się pogorszyła. W umowie tej zapisano 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Dariusz Petryka

Gdyby prezydent wypowiedział umowę do końca września, to z początkiem roku można by mieć zapewnioną obsługę banku, którego sytuacja finansowo-majątkowa nie budzi tak dużego zaniepokojenia. W ten sposób mógłby zabezpieczyć skutecznie miasto przed ryzykiem utraty środków zdeponowanych w Getin Bank. Warto tutaj wskazać na przykład Gminę Wieliszew, która w 2015 roku straciła 2,3 mln zł w Sk Banku, mimo że teoretycznie włodarze gminy trzymali rękę na pulsie.

Gminne pieniądze

Na koniec sierpnia 2017 roku Gmina Legionowo miała środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych:
1. Getin Bank – około 5,9 mln zł (rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze),
2. ING Bank Śląski – 10 mln zł (lokaty),
3. Bank Spółdzielczy w Legionowie – 18,4 mln zł (lokaty).
Prezydent przeniósł znaczną część środków pieniężnych gminy na lokaty bankowe do innych banków, co należy ocenić bardzo pozytywnie, jednak nadal duża część środków wydaje się być zagrożona.

Zła sytuacja Getin Bank


Sytuacja Getin Bank jest poważana, a świadczą o tym takie fakty:

1. cena akcji spadła od IV kwartału 2014 do chwili obecnej z 8 zł do 1,5, zł,
2. bank jest objęty przez KNF programem postępowania naprawczego (niedawno zaktualizowanego),
3. w dniu 8 września 2017 roku opublikowano skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku banku – strata netto wynosi 163 mln zł, podczas gdy strata netto za I półrocze 2016 roku wyniosła 16 mln zł. Dodatkowo należy wspomnieć, że – jak wynika z raportu rocznego za 2016 – Getin Bank poniósł stratę netto za 2016 w wysokości 38,65 mln zł,
4. ostatnio zachodzą częste zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej banku,
5. bank jest zaangażowany w kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich i ewentualne zmiany legislacyjne mające na celu realizacje słusznych postulatów tzw. frankowiczów mogą pogorszyć wyniki banku.
Legionowo jest związane umową z Getin Bank aż do końca 2019 roku, a więc temat będzie powracał, tym bardziej, że kolejne dane finansowe okresowo publikowane przez bank nie napawają optymizmem.

Dariusz Petryka
Fot: StreetView Google

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *