LEGIONOWO. Gwałt podczas strażackiej imprezy? Podejrzany w areszcie oczekuje na proces

2023-05-14 9:37:07

Do kilkunastu redakcji 24 kwietnia br. trafiła anonimowa informacja o alkoholowych libacjach, a także gwałcie w remizie OSP w Legionowie. Prokuratura potwierdziła, że prowadziła śledztwo w tej sprawie, a podejrzany mężczyzna przebywa w areszcie śledczym

W poniedziałek (24 kwietnia) wysłany został mail, zaadresowany do kilkunastu redakcji, donoszący o niepokojącej sytuacji, jaka rzekomo ma panować w Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie (OSP). Informacja ta była anonimowa, ale to już nie pierwszy sygnał, jaki dotarł do redakcji, dotyczący OSP, dlatego postanowiliśmy zweryfikować te doniesienia.

Po piwku na akcję?

W mailu możemy m.in. przeczytać , że – „W jednostce w Legionowie już od dłuższego czasu dzieją się złe rzeczy. Bardzo częste libacje alkoholowe, zdarza się również kierowanie samochodem „po piwku” jak i wyjazdy do akcji”. Dowiadujemy się także, iż częste spożywanie alkoholu było już zgłaszane wcześniej, ale nikt na te informacje nie zareagował. Podobno miała być o tym informowana Państwowa Straż Pożarna oraz Prezydent Miasta Legionowo.

Brak reakcji

Trzeba przyznać, że podobne informacje otrzymywała również nasza redakcja, ale wówczas nie udało nam się ich w całości potwierdzić. Pisaliśmy jednak w listopadzie 2022 r. (TiO Nr 46/2022) o liście jednej z mieszkanek z sierpnia 2022 r. do prezydenta Romana Smogorzewskiego, który został utajniony. Informowano w nim, o zachowaniu jednej z legionowskich radnych, po imprezie właśnie w remizie OSP w Legionowie, które zdaniem mieszkanki było niestosowne. Przekonywano nas jednak, że wszystkie zarzuty wobec nowego prezesa oraz panujących w jednostce stosunków, są nieprawdziwe. A ich powodem miało być niezadowolenie z nowych porządków, „nielicznych osób związanych z byłym kierownictwem”.

Informacje o gwałcie

W mailu możemy jednak przeczytać, że brak reakcji na zaistniałą sytuację miał już doprowadzić do tragedii. Otóż w lipcu 2022 r. w remizie OSP w Legionowie miało dojść do gwałtu na młodej kobiecie. Zdarzenie to miało nastąpić po zorganizowanym przez zarząd jednostki spotkaniu z okazji dnia strażaka. Dowiedzieliśmy się również stamtąd, że sprawca znajduje się w areszcie i czeka na rozprawę. W anonimowym liście znalazły się również informacje, że brak reakcji władz miasta może być spowodowany tym, że prezydent pozostaje w „bardzo dobrych stosunkach” z prezesem jednostki OSP.

Prokuratura potwierdza

Następnego dnia po zadaniu pytań (25 kwietnia), Prokuratura Rejonowa w Legionowie potwierdziła, że prowadziła śledztwo w sprawie o czyn z art. 198 kk. (seksualne wykorzystanie bezradności innej osoby – przyp. red.). – „Śledztwo dotyczyło m.in. doprowadzenia w (…) lipcu 2022 roku w Legionowie, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej do obcowania płciowego kobiety poprzez wykorzystanie jej bezradności tj. o czyn z art. 198 kk.” – poinformował Prokurator Rejonowy w Legionowie, Ireneusz Ważny. Z odpowiedzi tej dowiedzieliśmy się również, że sprawcy czynu przedstawiono zarzuty i Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast 24 marca 2023 r. do Sądu Rejonowego w Legionowie skierowano wobec podejrzanego, przebywającego w areszcie, akt oskarżenia.

Stanowisko prezesa OSP

Jak udało nam się dowiedzieć od Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie, w marcu br. podejrzany mężczyzna został wydalony z szeregów OSP Legionowo. – „Kiedy dowiedzieliśmy się, że członek OSP Legionowo został zatrzymany przez policję i osadzony w zakładzie karnym, został natychmiast wydalony z szeregów OSP Legionowo, ponieważ zgodnie z naszym statutem członkiem OSP może być tylko osoba o nieposzlakowanej opinii” – poinformował Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie Tomasz Wiśniewski. Ponadto prezes zwrócił naszą uwagę na pewne nieścisłości pojawiające się w otrzymanej przez nas wiadomości „Dzień strażaka w lipcu? Kiedy dzień strażaka świętowany jest za chwilę w maju? Kto to pisał? Nie wiem” – usłyszeliśmy od komendanta.

Oświadczenie Urzędu Miasta

W dniu 27 kwietnia br. na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo opublikowano oświadczenie w tej sprawie. Możemy w nim przeczytać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie, podobnie jak inne jednostki tego typu na terenie całego kraju, jest podmiotem niezależnym i samodzielnym.
– „W związku z tym organom gminy, takim jak między innymi prezydent miasta czy rada gminy, nie przysługuje kompetencja określania zadań, metod funkcjonowania, wskazywania organów: zarządu, prezesa, komisji rewizyjnej, czy także kontrolowania uchwał zarządu, komisji rewizyjnej lub walnego zebrania członków OSP. (…). Nie jest również rolą władz miasta rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów między druhami. To do prezesa i innych organów OSP należy utrzymanie dyscypliny w jednostce” – czytamy w oświadczeniu ratusza. Udało nam się ustalić, że rozprawa w tej sprawie odbędzie się 30 maja br.

Do sprawy będziemy wracać.
ML

Fot. OSP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *