Facebook


LEGIONOWO. “Gwiazdka” spadnie na radę miasta

2015-08-18 1:09:04

Grupa mieszkańców III parceli domaga się unieważnienia uchwały, na podstawie której Fundacja Gwiazdka otrzymała w dzierżawę na 30 lat działkę przy ul. Sosnowej w Legionowie. Komisja rewizyjna uznała się za niewłaściwą do zajęcia stanowiska i przekazała sprawę z powrotem radzie miasta.

 

W dniu 11 sierpnia br. Komisja rewizyjna Rady Miasta Legionowo miała rozpatrzyć wezwanie  mieszkańców III Parceli  do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na podjęciu w maju br. przez radę miasta uchwały niezgodnej z prawem. Chodziło o udzielenie zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, zabudowanej nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sosnowej 8, na rzecz “Fundacji Gwiazdka”. Komisja, po zapoznaniu się z opinią prawną radcy prawnego zatrudnionego przez urząd miasta, wyjaśnieniami prezydenta, pismem mieszkańców III Parceli oraz pismem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uznała jednak, że sprawą powinna zająć się cała rada miasta i przekazała sprawę z powrotem radzie. Zdaniem grupy mieszkańców, uchwała o wyrażeniu zgody na długoletnią dzierżawę działki fundacji  narusza zasadę właściwego gospodarowania mieniem gminy, a tym samym narusza interes jej mieszkańców. W uzasadnieniu wniosku możemy przeczytać, iż wydzierżawienie działki w trybie bezprzetargowym powinno mieć charakter wyjątkowy i przy podejmowaniu podobnych uchwał powinno obowiązywać zachowanie  przejrzystości i transparentności. Ponadto takie gospodarowanie gminnym mieniem ma naruszać zasady odpowiedzialności za finanse gminy, albowiem uszczupla to jej dochody poprzez odstąpienie od uzyskania przychodów ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.  Wcześniej wniosek o wydzierżawienie tej nieruchomości Fundacji Gwiazdka negatywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju Miasta. Podobno zastrzeżenia do działalności fundacji Gwiazdka miał też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

KS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *