Facebook

LEGIONOWO. „Gwiazdka” spadnie na radę miasta

2015-08-18 1:09:04

Grupa mieszkańców III parceli domaga się unieważnienia uchwały, na podstawie której Fundacja Gwiazdka otrzymała w dzierżawę na 30 lat działkę przy ul. Sosnowej w Legionowie. Komisja rewizyjna uznała się za niewłaściwą do zajęcia stanowiska i przekazała sprawę z powrotem radzie miasta.

 

W dniu 11 sierpnia br. Komisja rewizyjna Rady Miasta Legionowo miała rozpatrzyć wezwanie  mieszkańców III Parceli  do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na podjęciu w maju br. przez radę miasta uchwały niezgodnej z prawem. Chodziło o udzielenie zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, zabudowanej nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sosnowej 8, na rzecz „Fundacji Gwiazdka”. Komisja, po zapoznaniu się z opinią prawną radcy prawnego zatrudnionego przez urząd miasta, wyjaśnieniami prezydenta, pismem mieszkańców III Parceli oraz pismem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uznała jednak, że sprawą powinna zająć się cała rada miasta i przekazała sprawę z powrotem radzie. Zdaniem grupy mieszkańców, uchwała o wyrażeniu zgody na długoletnią dzierżawę działki fundacji  narusza zasadę właściwego gospodarowania mieniem gminy, a tym samym narusza interes jej mieszkańców. W uzasadnieniu wniosku możemy przeczytać, iż wydzierżawienie działki w trybie bezprzetargowym powinno mieć charakter wyjątkowy i przy podejmowaniu podobnych uchwał powinno obowiązywać zachowanie  przejrzystości i transparentności. Ponadto takie gospodarowanie gminnym mieniem ma naruszać zasady odpowiedzialności za finanse gminy, albowiem uszczupla to jej dochody poprzez odstąpienie od uzyskania przychodów ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.  Wcześniej wniosek o wydzierżawienie tej nieruchomości Fundacji Gwiazdka negatywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju Miasta. Podobno zastrzeżenia do działalności fundacji Gwiazdka miał też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

KS

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *