LEGIONOWO. Ile będzie zarabiać prezydent?

2018-11-24 10:16:50

 

Podczas pierwszej sesji nowa Rada Miasta Legionowo ustaliła miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Legionowo w wysokości: 10 940 zł brutto

Wysokość wynagrodzenia włodarzy gmin ustala rada gminy na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W skład wynagrodzenia prezydenta Smogorzewskiego wchodzą:
– wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.000 zł (Wg. w.w ustawy: Jeżeli mieszkańców w danym mieście jest mniej niż 100 tys., ale więcej niż 15 tys., wynagrodzenie waha się od 4500 do 6000 zł.)
– dodatek funkcyjny – 2.100 zł (Według ustawy o pracownikach samorządowych, dodatki funkcyjne wynoszą: 2500 zł dla prezydenta m.st. Warszawy i miast powyżej 300 tys. mieszkańców. 2100 zł dla prezydenta mniejszych miast oraz wójta i burmistrza gminy posiadające więcej niż 15 tys. mieszkańców.)
– dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 2.840 zł (Oprócz wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego prezydentowi przysługuje również dodatek specjalny, którego wysokość określa §6 powyższego rozporządzenia. Wynosi on od 20 do 40% sumowanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.)
– i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego: 1.000 zł. (Po pięciu latach pracy wójtowi (burmistrzowi i prezydentowi) przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, który wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do 20%.) Co łącznie daję kwotę 10 940 zł brutto.

Prezydent nie był zainteresowany

Co ciekawe podczas ustalania wynagrodzenia dla prezydenta Smogorzewskiego, głównego zainteresowanego nie było obecnego na sali obrad Rady Miasta.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *