LEGIONOWO. Inwestycje zaplanowane na 2020 r.?

2020-01-13 7:38:30

W budżecie na 2020 r. zaplanowano ponad 33 mln zł na inwestycje. W tym ponad 11 mln na lokalny transport zbiorowy, kolejne 11 mln zł na drogi gminne. Miasto chce również wydać ok. 5 mln zł na rozbudowę SP 1 oraz SP 2

Budżet na 2020 r. został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miasta Legionowo (30 grudnia 2019 r.) Plan dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów wynosi prawie 318 mln zł. Główne źródła dochodu to podatki – podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych. Subwencja z budżetu państwa wyniesie ponad 48 mln zł.

Tunel i kładka

Jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w najbliższych latach w Legionowie jest budowa bezkolizyjnej przeprawy przez tory kolejowe. W tegorocznym budżecie władze miasta na ten cel zaplanowały 2 mln zł. Są to pieniądze przeznaczone na projekt i budowę tunelu na ul Roi oraz kładki nad torami w ul. Kwiatowej/Polnej.

Rozbudowy szkół i Skate Parku

Kolejnymi i równie ważnymi inwestycjami w tym roku mają być rozbudowy dwóch szkół. Chodzi o rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 (2,5 mln zł) oraz o budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (2,5 mln). Na rozbudowę Skate Parku na Stadionie Miejskim w tym roku władze miasta chcą przeznaczyć prawie 500 tys zł.

Drogi, chodniki i ścieżki rowerowe

W tym roku władze miasta planują przebudować ul Zakopiańską (1 mln zł), fragment ul. Ostrobramskiej od ul. Parkowej do ul. Jasnogórskiej (200 tys. zł) ,oraz fragment ul. Skorupki od ul. Batorego do ul. Kościuszki (500 tys zł). Zaplanowano również stworzenie projektu połączenia drogowego ul. Szwajcarskiej z DK 61 (99 tys zł) oraz sporządzenie projektu budowy brakujących fragmentów chodników na ul. Grudzie (29 tys zł). Ponadto w 2020 r. miasto na kolejny etap budowy ścieżek rowerowych ze swoich środków ma wydać ponad 3 mln zł.

Termomodernizacje budynków komunalnych

Zaplanowane przez miasto 6 mln zł na tzw. „Gospodarkę mieszkaniową” ma zostać wydane na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Batorego 4, ul. Kwiatowej 90, ul. Olszankowej C, ul. Targowej 62 (1,4 mln zł) oraz na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych w Legionowie przy ul. Przemysłowa 4, 16 i ul. Słowackiego 13 (1,2 mln zł). Zaś ponad 3 mln zł wydane zostaną na dokończenie budowy piątego budynku socjalnego wraz ze żłobkiem na Kozłówce.

Inne wydatki

Warto również zaznaczyć, że władze miasta zaplanowały na ten rok przebudowę lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo na: ul Sowińskiego, ul. Olszankowej oraz na Os. Młodych (2 mln zł), montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Legionowo (ok. 1 mln zł) oraz wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła (200 tys zł), która zdaniem prezydenta jest dla miasta priorytetem. W tym roku Urząd Miasta planuje także podnieść o 1,4 mln złotych kapitał zakładowy, notującej ostatnio słabe wyniki finansowe, miejskiej spółki KZB.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *