LEGIONOWO. Kiedy dostaniesz 500+?

2017-10-25 8:48:23

W poprzednim numerze naszej gazety informowaliśmy, że wypłaty świadczeń z programu 500+ będą odbywać się po 20 każdego miesiąca. Gminy mogą wnioskować o dotację do 10 dnia każdego miesiąca a zostanie ona przekazana do 20.


Takie informacje redakcja To i Owo otrzymała od rzecznika prasowego wojewody. Zmiana sposobu i terminu przekazywania dotacji ma usprawnić współpracę pomiędzy samorządami a urzędem wojewódzkim. Pracownicy samorządowi będą mieli więcej czasu na rzetelne sporządzenie zapotrzebowania na środki finansowe i przekazanie faktycznych a nie prognozowanych danych. Wojewoda nie wydał wytycznych w sprawie terminów wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu wypłaty przyznanych świadczeń na okres 2016/2017 znajdują się w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie. Nowy okres świadczeniowy, wymagający złożenia wniosku rozpoczął się 1 października br. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Terminy wypłaty 500+ zależą od terminu złożenia wniosku oraz ustaleniu prawa do świadczeń. Przykładowo, wnioski złożone pomiędzy 1 a 31 sierpnia, po ustaleniu prawa do świadczeń, muszą być zrealizowane (wypłata) pomiędzy 20 a 31 października, a  złożone we wrześniu zrealizowane (wypłata) od 20 do 30 listopada itd.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *